fbpx
Kusai

Město Kusai leží asi 40 km jižně od Hermopole (el-Ešmunén), která byla ve Střední říši správním střediskem této oblasti. Když Horemchauef navštívil mezi lety 1670 a 1650 př.n.l. rezidenci v Lištu, byla řeka ještě otevřená, krátce poté však byla v Kusai ustanovena hranice, kde musel každý, kdo se plavil z jihu, zaplatit i daň vládci Avaridy, pokud chtěl pokračovat dále.

Podle Kamosovy zprávy o zadržení posla, který nesl dopis od krále Apopiho králi Kuše, Hyksósové zřejmě ovládali cestu vedoucí ze "Sako" (snad dnešní el-Kes) přes oázy Západní pouště do núbijského Tumasu, ležícího na půli cesty mezi prvním a druhým nilským kataraktem. Touto cestou získal král Avaridy přístup ke spojencům - krutým králům Kuše - a ke zlatu.

Nejméně tři z pevností u kataraktů (Buhén, Migrissa a Uronarti) byly stále ještě funkční, i když se objevují pochyby, zda byly ovládány z Egypta či z Kuše; nicméně stále ještě byla kontrolována cesta přes oázy (od jižního konce) a vysílány výpravy do zlatých dolů.

Navzdory hranici v Kusai pokračoval pravidelný styk mezi Dolním Egyptem a Núbií po cestě přes oázy. Je to zřejmé z nálezů keramiky a hliněných pečetí v pevnostech u kataraktů a v hlavním městě Kuše Kermě. Přinejmenším v Buhénu navíc tento kontakt trval bez přestávky od 13. dynastie do počátku hyksóské 15. dynastie.

Naši představu o středním Egyptě můžeme ještě obohatit pohledem na skupinu pohřebišť, odkrytých asi 50 km jižně od Kusai v Dér Rífě, Mostageddě a Kau. Hřbitov S v Dér Rífě obsahuje hroby skupiny Núbijců, známých jako lid "pánvových hrobů" (podle jejich typických mělkých oválných hrobů), polokočovných chovatelů dobytka žijících na okraji pouště, jejich pohřebiště a sídliště se v Egyptě objevila v průběhu 13. dynastie.

Jsou ztotožňováni s Medžaji z Kamosových textů, kteří byli vysláni jako zvědové před Kamosovým loďstvem. Jejich typická ručně vyráběná keramika se vyskytuje na všech sídlištích Střední říše a lze ji nalézt i na severu až v Memfidě (Mennoferu). V Dér Rífě obsahují jejich hroby tell el-jahúdíjskou keramiku, srovnatelnou s typy, které nacházíme ve vrstvě E/1 v Tell ed-Dabě a které datujeme do poloviny 15. dynastie. Příbuzná egyptská keramika patří ke stylu memfidské oblasti Střední říše a naznačuje, že pohřebiště může pocházet z počátku 13. dynastie.

Egyptští faraoni

Starověký Egypt v pravěku

Archaické období

První dynastie faraonů

Období Staré říše

1. přechodné období

Období Střední říše

2. přechodné období

Období Nové říše

3. přechodné období

Období úpadku

Období Ptolemaiovců

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.