fbpx
Architektura Nové říše

Asi 15 km západně od Nilu se na okraji pouště, několik metrů nad vesnicí el-Baljány nachází "Chrám milionů let", který nechal postavit Sethi I. a jehož stavbu dokončil po otcově smrti Ramesse II. K prvnímu pylonu tohoto chrámu vede současné schodiště a v zadní části pylonu pak najdeme 14 výklenků, kde původně stály sochy boha Usira. Fragmenty některých soch najdeme na místě i dnes.

Velké odtokové bazénky užívaly starověcí kněží stejně jako velký očistný stojan uprostřed dvora. Severní a jižní stěnu dvora zdobí bojové scény, které znázorňují boje v Asii. Podél zadní (západní) stěny dvora se táhne úzká terasa. V levém zadním a pravém zadním rohu dvora kráčejí na stěnách synové a dcery Ramesse II. - původně zde bylo 27 synů a 29 dcer seřazených podle data narození.

Chrám Sethi I. v Abydu (Abedžu) - Druhé nádvoří

Stejně jako první nádvoří je i druhé dílem Ramesse II. V zadní části stojí 1,25m vysoký portikus s 12ti pilíři v řadě v průčelí. Pravá strana prvního pilíře nalevo od hlavní osy chrámu je ozdobena postavou Ramesse II., který má na sobě tak tenký plášť, že jsou skrz něj vidět jeho nohy. Zadní stěna portiku měla mít původně mezi dvanácti úzkými stěnami průchody, které ale byly vyplněny a výsledkem je tak pevná a kompletně zdobená zeď po obou stranách hlavní brány. Poblíž hlavního vstupu obětuje Ramesse II. znaky anch Usirovi, Esetě a Sethi I., jižně od hlavního vstupu pak 116 sloupců textu popisuje první roky vlády Ramesse II.

Chrám Sethi I. v Abydu (Abedžu) - První hypostyl

Obrovská komora, dvě řady papyrových sloupů po dvanácti v každé řadě, které podpírají strop ve výšce 8m - tak lze stručně charakterizovat první hypostyl. Výzdobu stěn si popíšeme od levého předního rohu proti směru hodinových ručiček až po levý zadní roh. Přední stěna má tři "mola" po každé stěně hlavního vstupu a mezi nimi velké výklenky. Napravo (v horním registru) táhné král posvátnou bárku Sokara, v dolním registru stojí před bohem Minem. Na druhém "molu" klečí na symbolech Horního a Dolního Egypta a společnost mu dělají Anup a Hor, dole pak obětuje Ptahovi. Na třetím pak nahoře obětuje nádoby Amenreovi a dole přijímá očistu od Atuma a Amenrea.

Na čtvrtém "molu" (nalevo od hlavního vstupu) drží Amenre před obličejem panovníka znak anch a Usir obětuje miniaturní pavilon - symbol svátku sed a palmovou ratolest (symbol dlouhého života). Na pátém kope panovník motykou v zemi a připravuje základy nového chrámu - vše pozorně sleduje Usir. V dolním registru pak panovník spolu se Sešat připravují hole, které vyznačují plán chrámu. Na posledním molu předává panovník hotový chrám Horovi.

Chrám Sethi I. v Abydu (Abedžu) - Druhý hypostyl

Druhý hypostyl má tři řady po dvanácti sloupech - zadní řada sloupů stojí na nízkém pódiu. Za třetí řadou je sedm průchodů, které vedou do sedmi kaplí. Reliéfy na stěnách byly vytvořeny za vlády Sethi I., ale uzurpoval si je Ramesse II., patří k nejkrásnějším reliéfům starověkého Egypta z období Nové říše.

Chrám Sethi I. v Abydu (Abedžu) - Sedm kaplí

Za poslední řadou sloupů ve druhém hypostylu je za sedmi průchody sedm kaplí - od severu jsou to:

 • Horova kaple
 • Esetina kaple
 • Usirova kaple (se soustavou dalších komor za kaplí)
 • Amenreova kaple
 • Reharachtejova kaple
 • Ptahova kaple
 • Kaple zbožštěného Sethi I.

Prvních šest kaplí má klenuté stropy a připomínají malé rákosové chatky, které v Archaickém období sloužily jako svatyně. Pátá, šestá a sedmá kaple nebyly nikdy zdobeny malbou, naopak zejména Usirova kaple je zdobená malbou, která i dnes vypadá jako čerstvá. Sedmá kaple je zdobena scénami, které znázorňují oslavy panovníkova svátku Sed, korunovací, uznáním královské autority bohy a také průběh jeho zádušního kultu.

Chrám Sethi I. v Abydu (Abedžu) - Síň Nefertema a Ptah-Sokara

V levém zadním rohu druhého hypostylu je průchod do síně, která je věnována dvěma božstvům mennoferské oblasti - jak název napovídá, jedná se o Nefertem (má na hlavě lotosový květ, ze kterého podle legendy vychází slunce) a Ptah-Sokar (spojení dvou božstev, které je spjato s posmrtným životem a Usirem). Napravo od síně najdeme dvě malé svatyňky - ta na pravé straně je zasvěcena Ptah-Sokarovi, svatyně na levé straně pak Nefertemovi.

Chrám Sethi I. v Abydu (Abedžu) - Síň předků

Vstup do této Síně předků (jinak také nazývané Galerie seznamu) je nalevo od síně Nefertema a Ptah-Sokara. Na levé stěně je znázorněn Sethi I. jak obětuje mnoha božstvům, ale pro návštěvníky je zajímavá zejména pravá stěna - mladý princ Ramesse zde stojí se Sethim I. a v ruce drží papyrus se jmény svých královských předků.

Na tomto seznamu jsou vynechána jména méně důležitých faraonů stejně jako zde nenajdete jméno královny Hatšepsut ani jména faraonů "amarnského období", takže podle tohoto seznamu je nástupcem Amenhotepa III. Haremheb a faraoni Amenhotep IV./Achnaton, Smenchkare, Tutanchamon a Aje jsou tak vynecháni.

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.