Chrám Ramesse II. ve Wádí es-Sebua

Napsal Felgr Pavel DNE .

Když Ramesse II. začal se stavbou chrámu v Údolí lvů, stál zde už chrám Amenhotepa III. Chrám Ramesse II. ve Wádí es-Sebua (Údolí lvů) se nachází 150km na severovýchod od chrámu Amenhotepa III. Svoje jméno získal díky sfingám, které stály u cesty. Na podstavcích těchto sfing byli zobrazeni zajatí Núbijci. Chrám byl zasvěcen Amonovi a Re-Harachtejovi a byl částečně vyzdoben nástěnnými malbami.

Plán chrámu ve Wádí es-Sebua

Chrám Ramesse II. ve Wádí es-Sebua (Údolí lvů) měl 3 pylony, první dva však byly z nekvalitních cihel. Dochovala se pouze kamenná přístupová brána. Za prvním pylonem je první nádvoří se dvěma sfingami s lidskými hlavami a dvě sochy faraona Ramesse II., které stály původně po obou stanách průchodu. Pouze levá socha Ramsese II. zůstala na svém místě, zatímco druhá socha nyní leží v poušti.

Za druhým pylonem se nachází druhé nádvoří se čtyřmi sfingami s hlavou sokola, které představují Hora z Miamu, Meha a Baki a překvapivě Hora z Edfu, i když ten by se dal očekávat spíše v Buhénu místo v Núbii. Mezi jejich nohama je soška s obrazem Ramesse II. s korunou nemes.

Třetí pylon je ozdoben v tradičním egyptském stylu faraona, který rozdává silné rány svým nepřátelům a obětuje bohům, včetně sebe. Po průchodu třetím pylonem se dostáváme do sloupové síně, která je vytesaná do skály. Sloupovou síň tvoří 12 čtvercových sloupů. Sloupová síň byla později přestavěna na křesťanskou svatyni. V tomto chrámu byl dlouhou dobu uctíván kult Ramesse II. Součástí chrámu byla pochopitelně malá svatyně (cca 3 x 2m).

Strategická poloha chrámu ve Wádí es-Sebua

Chrám Ramesse II. ve Wádí es-Sebua (Údolí lvů) byl třetí svatyní, kterou Ramses II. vztyčil v Núbii. Chrám byl postaven cca 150 kilometrů jižně od Asuánu na západním břehu Nilu. Za svou důležitost v průběhu ramsesovského období vděčí faktu, že byl postaven na místě kudy procházely karavany. Na tomto obtížném úseku Nilu sídlil také místokrál země Kuš.

Řízením prací v této oblasti pověřil Ramses II. místokrále Núbie Setaua. Ten byl nucen, soudě podle nízké kvality soch a Osiridova stylu na dvoře, spokojit se s “neškolenou pracovní sílou, která byla mnohdy sebrána z libyjských oáz” a s “podřadným hrubým materiálem”.  

V současné době se chrám nachází na jiném místě, než kde ho nechal Ramesse II. postavit. Během záchranné akce UNESCO byl totiž chrám přemístěn na vyšší místo asi 4km západním směrem.

Chrám Ramesse II. v Bét el-Wálí

Napsal Felgr Pavel DNE .

Ramesse II. během vlády svého otce Sethi I. odpovídal za Núbii a tak se není čemu divit, že první stavební činnost Ramesse II. byla právě v Núbii. Zdá se, že během několika let proměnil celou Núbii v jedno velké stanoviště.

Vybudoval zde totiž celý řetězec chrámů. Nejsevernější z nich se nachází v Bét el-Wálí, další z nich se nacházel u Gerf Husseinu. Svatyni zasvěcenou Amonovi a Re-Harachtejovi nechal postavit u Wádí es-Sebua (Údolí lvů).

Architektonický klenot v Dér el-Bahrí

Napsal Felgr Pavel DNE .

Dér el-Bahrí (v egyptštině "severní klášter") vděčí za svůj název koptskému klášteru, který stál dlouho na místě, kde si později královna Hatšepsut nechala vybudovat svůj chrám. A právě díky svému umístění možná tato památka dožila dnešních dní v tak dobrém stavu. Přírodní amfiteátr chrání zádušní chrámy tří staroegyptských panovníků - prvním ze stavitelů byl Mentuhotep II., další v pořadí byla královna Hatšepsut a posledním stavitelem byl Thutmose III., který byl několik let zbaven vlády svou matkou Hatšepsut.

Memnonovy kolosy

Napsal Felgr Pavel DNE .

Uprostřed obdělávaných polí se tyčí dva obří kamenné Memnonovy kolosy. Memnonovy kolosy stojí na západním břehu Nilu, proti Karnaku (Ipetisut) a Luxoru (Ipetresejet). Za jejich zády se rozkládá skalnaté úbočí, v němž byly po staletí budovány slavné skalní hrobky thébského pohřebiště. Kolosální dvojčata zpodobňují faraona Amenhotepa III., sedícího na trůně v typické pozici s rukama na kolenou. Na hlavě má nemes.

Český egyptologický ústav

Dokumentární filmy o starověkém Egyptu

Dovolená v Egyptě

Nabídka reklamy