fbpx
Architektura Nové říše

Při nedávných vykopávkách se za ohradní zdí Ptahova chrámu v Memfidě (Mennoferu) podařilo nalézt několik votivních stél, z nichž některé pocházejí z období vlády 18. dynastie. Nápisy na nich uvedené se většinou vztahují k "Ptahovi na úpatí vysokých hradeb". V západní části Ptahova chrámu se nacházelo Ptahovi zasvěcené malé oratorium, na jehož stěny poutníci připevňovali malé stély, které jim měly zajistit přízeň "boha Ptaha ze staré brány, který naslouchá modlitbám".

Ptahův chrám v Memfidě

Nejstarší část Memfidy (Mennoferu) nazývanou "Bílé zdi" údajně založil Meni, legendární zakladatel první historické dynastie. Město rychle přijalo Ptaha za svého ochranného boha. Ptah býval zobrazován zahalený do přiléhavé látky, z níž vyčnívaly jen jeho dvě ruce, ve kterých držel žezlo. Na hlavě měl čapku. Memfida (Mennofer) byla vyhlášeným centrem odlévání kovů, výroby zbraní a klenotů a patronem sochařů a kovářů byl právě Ptah.

Memfida (Mennofer), sídlo vládců v nejstarších obdobích egyptské historie, učinila z Ptaha všemocného boha. Kněžstvo, vzdělaní muži znalí umění vždy dokázali přitahovat velké myslitele egyptského království i zahraničí. Do Memfidy (Mennoferu) cestovali řečtí učenci, aby spolu s kněžími studovali teorie a naučení, které tito vypracovávali již po staletí.

Ptahův chrám v době  Ramessovců

Za Ramessovců svěřovali Ptahovi kněží post velekněze královskému princi. Za vlády 3. dynastie vznikla díky memfidským kněžím teorie o stvoření světa Ptahovým slovem. Ptah podle ní svým srdcem a jazykem stvořil vše co na zemi existuje: "Srdce(myšlení) a jazyk mají moc nad všemi údy, neboť srdce je ve všech tělech a jazyk ve všech ústech živých bohů, lidí, zvířat a plazů. Právě jejich prostřednictvím se děje veškerá práce a veškerý pohyb – hýbání rukama, chůze nohou, pohyb ostatních údů. To vše probíhá na příkaz vymyšlený srdcem vyjádřený jazykem".

O mnoho staletí později přijel do Memfidy (Mennoferu) Alexandr Veliký vykonat slavnostní obřad podrobení se, aby se mu od Ptaha a jeho kněžstva dostalo té nevýslovné cti být jmenován egyptským faraonem.

Ptahův chrám v Memfidě

Z Ptahova chrámu a celé nádherné Memfidy (Mennoferu) se zachovalo jen několik rozvalin mezi datlovými palmami. 

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.