fbpx
Architektura Nové říše

Na důkaz lásky a úcty ke svému otci Sethi I. Ramesse II. nechal dostavět chrám Sethi I. v Abydu (Abedžu) a nedaleko od jeho chrámu si nechal vystavět vlastní chrám. Pro zajištění posmrtné existence sebe a svého otce nechal faraon opětovně dobudovat zádušní chrám Sethi I. na západním břehu Nilu v Thébách (Vasetu), poblíž vstupu do Údolí králů. Dále na jih pak vystavěl vlastní zádušní chrámový komplex. Tak vzniklo slavné Ramesseum, které Řek Diodóros Sicilský nazval "hrobkou Osymandyadovou", což bylo jméno vzniklé zkomoleninou Ramessova královského jména Vesermaatre.

Ramesse II. dokončil stavbu "Chrámu milionů let" a v Abydu (Abedžu) si nechal postavit v Abydu svůj vlastní chrám - asi 300m severně od chrámu svého otce. Ten byl ale vytvořen podle vzoru chrámu v Thébách z období Nové říše, nikoliv jako královská hrobka. I když chrám Ramesse II. v Abydu (Abedžu) dnes nemá střechu a horní části zdí, reliéfní scény na zdech jsou velice zajímavé - zejména tím, že se na nich překvapivě dobře dochovala polychromie.

Po předlouhé vládě Ramesse II. jako by 19. dynastii došel dech a Egypt se pohroužil do krize. Mnoho nomarchů využilo anarchie a vyhlásilo nezávislost svých území. Žádný z faraonů nebyl schopen postavit se vnějším tlakům ani uklidnit nestálou situaci v samotném Egyptě. Vládla řada slabých panovníků pocházejících ze vzájemně soupeřících větví panovnické rodiny a nakonec se k moci dostal i cizinec – kancléř Bej, což je víc než výmluvný důkaz rozkladu královské moci.

Za vlády 18. dynastie byly Théby (Vaset) nejobdivovanějším egyptským městem. Dnes jsou chrámy v Karnaku (Ipetisut) a Luxoru (Ipetresejet), které byly součástí původních Théb (Vasetu), nejrozsáhlejší archeologickou lokalitou na světě. Karnak (Ipetisut) byl největším náboženským chrámovým komplexem celého starého Egypta. Jeho nejpůsobivější součástí je Amonův chrám.

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.