fbpx
Architektura Nové říše

Teorie o vzniku Théb jsou plné nejasností. Zřejmě přibližně za 11. dynastie (asi 2000 let př.n.l.) zde vládcové z Amantu, města ležícího dále na jih, sloučili několik vesnic. Théby (Vaset) za svůj význam vděčí spíše geopolitické poloze než úrodné půdě, která je obklopovala.

Město totiž kontrolovalo cesty, po kterých se dopravovalo zlato z dolů, nacházejících se v horách mezi Nilem, Rudým mořem a v Núbii, provincii v severní části dnešního Súdánu. Díky strategické poloze se Théby (Vaset) staly největším trhem v Egyptě. Procházely tudy všechny karavany, které z Núbie přivážely pštrosí pera, eben, slonovinu, zlato nebo arabskou gumu.

Théby - nezapomenutelný zážitek

Pro cizince byla podívaná na Théby (Vaset) nezapomenutelným zážitkem. Neuvěřitelné množství staveb, obelisků tyčících se před pylony svatyní, korza v rušném přístavu a pohled na Nil, jehož vody brázdily lodě s malovanou přídí a dlouhými vesly zdobenými posvátným okem, to vše návštěvníkům učarovalo. Nesmíme zapomenout ani na několik kilometrů dlouhé aleje, které vedly k chrámům. Po stranách byly střeženy tisíci ležícími sfingami s beraní hlavou.

Mohl se však ocitnout i v docela jiném světě – v lidových čtvrtích a jejich uličkách prosycených vůněmi a lemovaných domky z mazaniny. Ve světě křičících, zpívajících, handrkujících se lidiček. Théby (Vaset) byly opravdovou babylónskou věží, v níž se Núbijci potkávali s Foiničany nosícími typické špičaté čapky a v níž syrští trhovci vychvalovali přednosti svého vína nebo piva z Malé Asie. Na předměstí se nacházely domy bohatých Egypťanů, jejichž nádherné zahrady vydávaly libou vůni exotických rostlin, akácií a tamaryšků.

Poblíž Amonova chrámu se tlačil různorodý dav. Elegantní ženy oděné do šatů z průhledné látky s čelenkou ve vlasech naslouchaly místnímu průvodci, kterak vychvaluje obelisky, jejichž pozlacené pyramidiony (vrcholky ve tvaru pyramidy) zářily jako mnoho sluncí. Řek Hérodotos popsal Théby (Vaset) jako město sta bran, nad nimiž byly připíchnuty vysušené hlavy poražených Asiatů. Théby (Vaset), zvelebované deseti generacemi faraonů – stavitelů, město, které zastínilo všechna ostatní, se mohly pyšnit nejrozsáhlejšími chrámovými komplexy v celé zemi.

Théby - největší město světa

Obchodníci měli v Thébách (Vasetu) vše potřebné k tomu, aby jejich živnost kvetla. Také obyvatelé si mohli pořídit vše, po čem toužili. Núbijské pomády k zesílení vlasů, dozlatova propečené husičky, zázračné masti, kouzelné lektvary, nasolené ryby, kachny právě ulovené v nilských močálech plných zvěře, nemluvě o vysoce účinných depilačních krémech vyráběných ze směsi nehašeného vápna a oxidu arzenitého.

V sousední uličce vyměňovali rolníci šťavnaté fíky za pivo, zatímco o kus dál honili svalnatí Núbijci zlodějíčky, kteří se pokusili o krádež. Núbie totiž poskytovala faraonovi jako daň pořádkové síly. Vedle zase stánkaři vychvalovali přednosti alabastrových nádob nebo látek dovezených ze Sýrie. Díky tomuto bizarnímu světu vzniklo jedno z nejúchvatnějších a nejvíce fascinujících měst celého starověku.

Krásné okolí Théb (Vasetu)

Okolo Théb se rozkládaly palmové háje, rozsáhlá obdělávaná panství a vesnice řemeslníků, kteří pracovali v nekropolích (pohřebištích). Byli to lidé, již měli na starost přípravu mrtvých těl a jejich zavinutí do obinadel, nosiči rakví a pohřebních loží, ale i balzamovači, kteří museli žít v odloučení od světa živých.

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.