fbpx
Architektura Střední říše

Asi 1900 let př.n.l. žil v Egyptě Chnumhotep II. - syn Neheriho a Bakty, dcery Chnumhotepa I. Tento Chnumhotep II. měl dvě manželky - Cheti a Cat. Jeho otec byl správcem nomu zvaného jako "Nová města" a pravděpodobně byl také správcem rezidenčního města Amenemheta I. Jeho matka Bakta se stala dědičkou titulu dědičného prince, který přešel na jejího nejstaršího syna, protože přímý dědic a jediný syn Chnumhotepa I. Nachti zemřel ještě jako chlapec.

V devatenáctém roce vlády Amenemheta II. byla Chnumhotepovi svěřena správa města Menat Chufu (dnešní Mínia). Později vládnul jako nomarcha šestnáctému nomu. Jeho dědeček byl významnou osobností, protože se honosil titulem "správce Východní pouště v Menat Chufu". Po jeho smrti přebral město do správy Nachti, který vládl za Senusreta I. a dalším v řadě byl pak Chnumhotep II., který město spravoval za vlády Amenemheta II. a Senusreta II.

Z titulu své funkce přijal poselstvo třiceti sedmi Asiatů, které vedl jistý Abiša. Poselstvo přineslo nomarchovi jako dar galenit, z něhož se vyrábělo černé líčidlo na víčka a dále dvě gazely.  Příchod poselstva je znázorněn na stěnách jeho kaple. Tato událost se odehrála v šestém roce vlády Senusreta II..

222 sloupců hieroglyfů

Chnumhotepova hrobka patří spolu s Amenemhetovou hrobkou k nejlépe propracovaným v Bení Hasanu. Vstupní portik je široký 7,2m a hluboký 2,13m a je podpírán dvěma šestnáctisloupy. Čtverhranná kaple má strany dlouhé 9,7m a vysoká je 5,89m. Strop podpírají čtyři pilíře. Ve výklenku zadní stěny byla původně uložena socha zesnulého, která se ale bohužel nedochovala. V jižní části se otvírají dvě šachty vedoucí do dalších prostor hrobky.

Spodní část zdí kaple je pokryta 222 sloupci textů, v nichž na načernalém pozadí imitujícím žulu vynikají zeleně psané hieroglyfy. Texty vyprávějí o Chnumhotepově životě, informují o funkci nomarchy a o počátcích vlády 12. dynastie.

Ve výzdobě hrobky Chnumhotepa se objevují tradiční témata hrobů Staré a Střední říše obohacená o určité rysy. Na scéně umístěné na západní stěně vidíme Chnumhotepa sedícího na stoličce a v ruce drží konec lovecké sítě napěchované nejrůznějšími druhy ptáků. Na jižní stěně zase sedí za obětním stolem a přijímá průvod nosičů, kteří mu přinášejí jídlo, květiny, pohřební výbavu a šperky a předvádějí dobytek. Opodál je Chnumhotepova první manželka, za ní stojí její tři dcery a Chnumhotepova druhá manželka. Na severní stěně je zesnulý při velkém lovu v poušti.

Příchod cizinců

Nejslavnějším výjevem je ale průvod Asiatů, který je znázorněn na severní stěně. Asiaté jsou učesáni a oděni podle zvyklostí platných v jejich zemi - muži mají krátké, ale dost dlouhé husté tmavé vlasy a špičatý vous, kterým mají zarostlé i tváře. Oblečeni jsou do suknic nebo šatů na jednom rameni zřasených. Na nohou mají sandály uchycené řemínky. Ženy mají dlouhé vlasy uchycené v čele světlou čelenkou, šaty sahající do půli lýtek někdy odhalují rameno a jsou ze stejné látky jako u mužů. Na nohou mají boty, které jim obepínají nohu až ke kotníkům. Před nimi kráčí děti.

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.