fbpx
Architektura Střední říše

Meketre byl kancléřem a správcem pokladnice za vlád Mentuhotepa II. z 11. dynastie a Amenhotepa I. z 12. dynastie. Podle toho, kde je jeho hrobka umístěna můžeme usuzovat, že u dvora pravděpodobně zastával významné postavení. Jeho hrobka leží totiž hned vedle zádušního chrámu faraona Mentuhotepa II.

Herbert E. Winlock, vedoucí expedice newyorského Metropolitního muzea umění, objevil v zimě roku 1920 v Dér el-Bahrí v hrobce kancléře Meketrea uzavřenou místnost. Tu už částečně předtím prozkoumali Georges Daressy v roce 1895 a Robert Mond v roce 1902. Dosud ale nebyl vypracován žádný plánek hrobky.

K hrobce kancléře Meketrea vedla široká vzestupná rampa táhnoucí se po úbočí kopce, která ústila na úzké nádvoří. To bylo původně zakryté portikem podpíraným devíti osmihrannými vápencovými sloupy. Čelní portik hrobky, chodba a kaple byli původně obloženy kvádry z jemného vápence a zdobeny reliéfy.

V kapli se nacházela šachta, z jejíhož dna vedla sestupná chodba do malé pohřební komory, která byla hrubě vytesána do kamene. Ta byla ale vyloupena - nacházelo se zde pouze několik prken z Meketreovy rakve, která byla z cedrového dřeva. Rovnoběžně s kancléřovou hrobkou vedla jiná chodba do druhé kaple, odkud se dalo vstoupit do šachty a další pohřební komory. Tato nedokončená hrobka patřila Mekatreovu synovi Antefovi.

Skrýš v hrobce kancléře Meketrea

Čištění hrobky postupovalo pomalu a Winlock vzhledem k tomu, že učiněné nálezy nebyly příliš zajímavé se rozhodl pokračovat ve vykopávkách ještě týden a potom zde práce ukončit. Náhle však dělníci objevili skulinu mezi kameny na zemi a zdí chodby, za níž se dala předpokládat další místnost. Když Winlock prostrčil otvorem svíci, uviděl čtyři tisíce let starý svět zalidněný desítkami barevných postaviček. Vchod do skrýše byl schován za zdí z nepálených cihel a díky tomu do místnosti po tisíciletí nikdo nevstoupil. Tři dny a tři noci trvalo vynášení předmětů z hrobky.

Na jednom podstavci jsou sošky dvou mužů a dvou žen, jak zesnulému přinášejí potraviny. Jedna socha představuje Meketrea sedícího na krychlové stoličce vedle svého syna. Jeden z nejslavnějších modelů zachycuje Meketrea sedícího ve vchodě ve společnosti písařů, kteří sčítají dobytek. Na modelu je dohromady 19 zvířecích a 26 lidských postav.

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.