Architektura Střední říše - Starověký Egypt

Chnumhotepova hrobka

Napsal Felgr Pavel on .

Asi 1900 let př.n.l. žil v Egyptě Chnumhotep II. - syn Neheriho a Bakty, dcery Chnumhotepa I. Tento Chnumhotep II. měl dvě manželky - Cheti a Cat. Jeho otec byl správcem nomu zvaného jako "Nová města" a pravděpodobně byl také správcem rezidenčního města Amenemheta I. Jeho matka Bakta se stala dědičkou titulu dědičného prince, který přešel na jejího nejstaršího syna, protože přímý dědic a jediný syn Chnumhotepa I. Nachti zemřel ještě jako chlapec.

Bílá kaple Senusreta I.

Napsal Felgr Pavel on .

16. listopadu 1927 objevili archeologové v základech třetího pylonu karnackého chrámu bloky z kaple, do nichž bylo vyryto jméno Senusreta I. Na stěnách z kvalitního bělostného vápence byly krásné, pečlivě provedené reliéfy, skutečná mistrovská díla egyptského umění období Střední říše. Při průzkumu třetího pylonu v Karnaku (Ipetisut) r. 1927 badatelé zjistili, že v jeho základech byly použity výjimečně zachovalé bloky z kaple z období Střední říše, přesněji z panování vlády faraona 12. dynastie Senusreta I. Poslední kvádry, které byly původně součástí kaple Senusreta I., byly nalezeny ještě v roce 1948.

Hrobka Amenemheta Ameniho

Napsal Felgr Pavel on .

Amenemhet Ameni žil v druhé polovině vlády Senusreta I., významného faraona 12. dynastie. Byl synem Chnumhotepa a jeho manželka se jmenovala Hetepet. Kromě šestnáctého nomu spravoval ještě třetí hornoegyptský nom. Stejně jako ostatní nomarchové Střední říše nechal se také on pohřbít ve svém kraji a nikoliv v blízkosti královské pyramidy. Jeho hrob se tedy nachází na skalnatých úbočích u Bení Hasanu.

Dahšúr, pyramidy faraonů Střední říše

Napsal Felgr Pavel on .

V Dahšúru jsou celkem tři pyramidy z období Střední říše, které patří Amenemhetu II., jeho vnukovi Senusretovi II. a Senusretovu synovi Amenemhetu III. Tyto pyramidy stojí přibližně 1km východně od staveb z období Staré říše. Rozdíl tu ale je - oproti pyramidám ze Staré říše nebyly celé z kamene. Jádro bylo z cihel a stavebního kamene, na pohřební komory a vnější obložení byl použit jemný vápenec z Tury. Kvalita těchto pyramid byla bohužel horší a proto také špatně odolávaly zubu času.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě