fbpx
Architektura Střední říše

Pylon (egyptsky bechen) byl vstupní branou do areálu chrámu. Před ním stávaly kolosální sochy faraona a obelisky. Pylonem se procházelo na nádvoří se sloupovou kolonádou, které bylo veřejnou částí chrámu. Kolonáda byla jediným místem, kam mohli věřící při náboženských obřadech vstoupit. Samotná svatyně jim byla zapovězena.

V Amon-Reově velechrámu v Karnaku (Ipetisut), který byl od období panovníků Střední říše neustále přestavován, bylo vybudováno hned deset monumentálních pylonů. Ty původně možná chránily vchod do chrámu, ale později byla tato funkce spíše symbolická, protože byly pylony stavěny uvnitř chráněných svatých prostor. Nebyly tedy určeny na ochranu proti lidským nepřátelům, ale mohly chrám střežit před nečistými silami.

Jednotlivé části pylonu

Pylon se skládal ze dvou velkých bloků kamenného zdiva. Do obou průčelí byly po obou stranách vstupu vyhloubeny dva až čtyři žlábky, do kterých se zasazovaly stožáry. Od období Nové říše bylo zvykem ve všech chrámech zvykem na stožáry umísťovat praporce různých barev.

Vnější stěny pylonu byly obloženy otesanými kvádry, které nebyly spojeny maltou ani jiným pojivem. Po obou stranách centrálního vstupu byly původně monumentální zdobené brány. Nad branou byla římsa a překlad, který byl zdobený okřídleným kotoučem, který symbolizoval jednotu náboženství a státu. Terasovitá střecha tvořila průčelí mezi dvěma věžemi. Na hranách obou věží byly po celé jejich výšce římsy o kruhovém průřezu (tzv. oblounky) a masivní pylony tak elegantním způsobem odlehčovaly.

Pylon býval přirovnáván k hoře, na níž se zjevuje vycházející slunce. Jeho tvar připomínal hieroglyfický znak označující horizont, na kterém každé ráno mezi kopci vychází slunce. Bloky pylonu mohly také symbolizovat sestry Eset a Nebthet, díky nimž se znovu zrodil zavražděný bůh Usir, ztotožňovaný se Sluncem. Tato symbolika vychází z myšlenky, že vstup do chrámu představuje počátek dne, kdy jsou lidé svoláváni do nového života.

Vnější stěny pylonu byly zdobeny reliéfy, které nejčastěji oslavovaly úspěchy faraonovy armády. Faraon sám byl na reliéfech zobrazen jak zabíjí hordu nepřátel, které drží za vlasy. Tyto reliéfy měly krom jiného zapůsobit také na davy faraonových věrných, měly ale i rituální funkci. Předpokládalo se, že zaženou síly chaosu, s nimiž musel faraon neustále bojovat.

Pylon

Pohled na pylon ze strany vnějšího průčelí - podélný řez

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.