Thomas Young

Napsal Felgr Pavel on .

Thomas Young

Thomas Young se narodil 13. června 1773 v městečku Milverton. Thomas Young pracoval jako lékař, ale je známý svou definicí modulu pružnosti a také díky pokusu s takzvanými Youngovými štěrbinami. Tímto pokusem vysvětlil jev, kterému říkáme interference světla. Přispěl také k rozvoji egyptologie tím, že se pokusil rozluštit text Rosettské desky.

Thomas Young patřil mezi první badatele, kterým se podařilo rozluštit některé hieroglyfy. Angličané měli originál Rosettské desky a byly proto oproti Francouzům ve výhodě. V roce 1814 dokončil Thomas Young překlad démotického textu z Rosettské desky a o několik let později zaznamenal pokrok v pochopení hieroglyfické abecedy.

Současně s ním se o rozluštění hieroglyfů pokoušel také Francouz - Jean-Francois Champollion. Ten ale na rozdíl od Younga vycházel ze svých jazykových znalostí - zejména ze znalostí koptštiny. To byl jazyk egyptských křesťanů a Champollion správně usoudil, že pokud pochopí tento jazyk, bude to velký posun v tom porozumět hieroglyfům.

Co ukrývají hieroglyfy

Roku 1823 vydal Thomas Young tiskem dílo nazvané Zpráva o nedávných objevech týkajících se hieroglyfického písma a starověkého Egypta. O rok dříve ale Jean-Francois Champollion podal důkaz o tom, že se mu (za pomoci znalostí koptštiny a kartuše Ramesse II.) podařilo rozluštit hieroglyfy. Young oceňoval zásluhy Champolliona, ale také žádal, aby Champollion uznal, že se částečně opíral o jeho poznatky. To Champollion odmítl, protože některé závěry Thomase Younga byly chybné.

Přes vzniklý spor mezi Brity a Francouzi, který měl i politický kontext, Champollion později umožnil Youngovi přístup k démotickým rukopisům v muzeu Louvru v Paříži, jehož správcem se stal.

Související články

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Nabídka reklamy