Thomas Young - Starověký Egypt

Thomas Young

Napsal Felgr Pavel on .

Thomas Young

Thomas Young se narodil 13. června 1773 v městečku Milverton. Thomas Young pracoval jako lékař, ale je známý svou definicí modulu pružnosti a také díky pokusu s takzvanými Youngovými štěrbinami. Tímto pokusem vysvětlil jev, kterému říkáme interference světla. Přispěl také k rozvoji egyptologie tím, že se pokusil rozluštit text Rosettské desky.

Thomas Young patřil mezi první badatele, kterým se podařilo rozluštit některé hieroglyfy. Angličané měli originál Rosettské desky a byly proto oproti Francouzům ve výhodě. V roce 1814 dokončil Thomas Young překlad démotického textu z Rosettské desky a o několik let později zaznamenal pokrok v pochopení hieroglyfické abecedy.

Současně s ním se o rozluštění hieroglyfů pokoušel také Francouz - Jean-Francois Champollion. Ten ale na rozdíl od Younga vycházel ze svých jazykových znalostí - zejména ze znalostí koptštiny. To byl jazyk egyptských křesťanů a Champollion správně usoudil, že pokud pochopí tento jazyk, bude to velký posun v tom porozumět hieroglyfům.

Co ukrývají hieroglyfy

Roku 1823 vydal Thomas Young tiskem dílo nazvané Zpráva o nedávných objevech týkajících se hieroglyfického písma a starověkého Egypta. O rok dříve ale Jean-Francois Champollion podal důkaz o tom, že se mu (za pomoci znalostí koptštiny a kartuše Ramesse II.) podařilo rozluštit hieroglyfy. Young oceňoval zásluhy Champolliona, ale také žádal, aby Champollion uznal, že se částečně opíral o jeho poznatky. To Champollion odmítl, protože některé závěry Thomase Younga byly chybné.

Přes vzniklý spor mezi Brity a Francouzi, který měl i politický kontext, Champollion později umožnil Youngovi přístup k démotickým rukopisům v muzeu Louvru v Paříži, jehož správcem se stal.

Související články

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě