Čeští egyptologové - Starověký Egypt

Česká stopa v Egyptě

Napsal Felgr Pavel on .

Do Egypta se od nepaměti vydávali cestovatelé, astronomové, kněží, dobrodruzi a také vědci, kteří se rozhodli zkoumat historii této země – egyptologové. Mezi těmi, kdo vstoupili na egyptskou půdu nechyběli ani Češi a Slováci a právě na jejich kroky se nyní podíváme podrobněji.

Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic Václav Matěj Kramerius
Bohuslav Hasištejnský
z Lobkovic
(1461 - 1510)
Kryštof Harant
z Polžic a Bezdružic
(1564 - 1621)
Václav Matěj Kramerius
(1753 - 1808)

Prvním z cestovatelů byl Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic (1461 - 1510). Tento český humanistický básník vstoupil na egyptskou půdu v roce 1490, tedy dva roky před objevením Ameriky. Po tomto průkopníkovi se do Egypta vypravili také Martin Kabátník z Litomyšle, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, Jakub Římař (1682 – 1755), Václav Remedius Prutký (1701 – 1770). Do konce 19. století pak Egypt ještě navštívili také Václav Matěj Kramerius (1753 – 1808), slovenský cestovatel Daniel Šustek a český básník Jan Neruda, který se Egyptu věnoval ve svém díle "Obrazy z ciziny".Koncem 19.století se u pyramid objevil první vědec z naší země – Jan Kmínek-Szedlo (1828 – 1896).

František Lexa, zakladatel moderní české egyptologie

František LexaZakladatelem moderní české egyptologie byl František Lexa (1876 – 1960). Je autorem dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Jeho zásluhou byl v roce 1925 na půdě Filozofické fakulty UK založen egyptologický seminář.

František Lexa se o dva roky později stal prvním řádným profesorem egyptologie v tehdejší ČSR. Mezi jeho studenty patřil, kromě mnoha dalších, i Jaroslav Černý (1898 – 1970), jeden z nejvýznamnějších egyptologů 20.století a profesor egyptologie na univerzitách v Londýně a Oxfordu.

 

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě