fbpx
Kurt Heinrich Sethe
Kurt Heinrich Sethe

Kurt Sethe se narodil 30. ledna 1869 v Berlíně. Už jako primán započal soukromně studovat egyptologii u Adolfa Ermanna. Univerzitní studium započal nejprve studiem práv, v zimním semestru roku 1888 oficiálně přestoupil. Promoval roku 1892 prací Aleph prosthetisum, kterou Adolf Ermann vedl. Mezi lety 1899 – 1903 vyšla Sethova nejvýznamnější gramatická práce o egyptských slovesech.

Po odchodu Richarda Pietschmanna (nástupce Heinricha Brugschse ve vedení katedry egyptologie v Göttingenu) se Sethe stal nejprve mimořádným, v roce 1907 pak řádným profesorem egyptologie na universitě v Göttingenu. Roku 1923 byl povolán zpět do Berlína, jako nástupce Adolfa Ermanna. Dva roky před svou smrtí se Sethe, který již od roku 1919 byl korespondujícím členem Bavorské Akademie věd, stal členem Pruské Akademie věd.

Od založení akademické komise pro vydání slovníku egyptského jazyka v roce 1897 náležel Kurt Sethe s Adolfem Ermannem a Hermannem Grapowem k vedoucím hlavám celého projektu, a zůstal s ním svázán až do své smrti. V letech 1904 – 1905 pobýval několik měsíců v Luxoru a Kairu, aby sesbíral a srovnal texty.

27 opisů vzniklých v rámci tohoto pobytu tvoří zvláště cennou základnu archivu textů celého slovníku. Díky této spoluúčasti na tvoření slovníku vznikla Sethova podstatná edice staroegyptských pyramidových textů a jím přepracované svazky "Listiny starého Egypta" (Urkunden des ägytpischen Altertums).

Kurt Heinrich Sethe, ukázka z poznámek

Egyptologové

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.