Egyptologové, luštitelé egyptského písma

Napsal Felgr Pavel on .

Egyptologů, kteří se pokoušeli rozluštit egyptské písmo byla celá řada. My se ale zaměříme na čtyři nejznámější, kterým se podařilo poodhalit roušku tajemství, kterou bylo egyptské písmo do té doby zahaleno. Jako všude i zde se najde výjimka - jezuita Athanasius Kircher.

Athanasius Kircher

Jezuita Athanasius Kircher byl první, kdo dal do souvislosti koptštinu (jazyk egyptských křesťanů) s faraonskou egyptštinou. Koptové jsou dnes příslušníci egyptské křesťanské církve, která je vedle muslimů významnou egyptskou náboženskou obcí. Vyznavači této církve dříve hovořili koptštinou, která se ale dnes používá pouze při náboženských obřadech.

Jméno KOPT je odvozeno od řeckého označení Egypta - Aigyptos a to vzniklo z pořečtěného názvu svatyně boha Ptaha Hutkaptah - tedy "svatyně Ptahova ducha".

svatyně Ptahova ducha
hieroglyfický zápis "svatyně Ptahova ducha"

Hieroglyfický zápis jména boha Ptaha, který byl ochráncem prastarého hlavního města Memfidy (Mennoferu), byl z čestných důvodů umístěn na začátku jména, četl se však jako poslední:

Hut (svatyně)
ka (ducha)
Ptah (Ptaha)

Znak  je determinativem, který byl často používán za místními názvy. Představuje půdorys města, jehož středem procházejí dvě hlavní cesty nebo dva kanály.

Od de Peiresca k Champollionovi

Prvním z nich byl Nicolas Claude Fabri de Peiresc (1580 - 1637), povoláním úředník v Aix. Jako první vytušil, že mezi koptštinou a starou egyptštinou existují určité souvislosti. Měl řadu následovníků, kteří se ubírali stejným směrem.

Mezi nejvytrvalejší patřili Athanasius Kircher (1602 - 1680), který byl přesvědčen o tom, že koptština je posledním vývojovým stádiem starověkého egyptského jazyka. Sestavil překlad (bohužel velice nepřesný) nápisů na obeliscích dovezených z Egypta.

Voják Bernard de Montfaucon (1655 - 1741) vyslovil jako první domněnku, že hieroglyfy jsou fonetické znaky. Tuto teorii převzal později Jean-Jacques Barthélémy (1716 - 1795), který odhalil, že kartuše kolem hieroglyfů uzavírají jména králů.

Johan David Akerblad (1763 - 1819) dokázal dešifrovat část textu Rosettské desky psané démotickým písmem. Tím, kdo rozluštil hieroglyfy na Rosettské desce byl Jean-Francois Champollion (1790 - 1832).

Související články

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Nabídka reklamy