fbpx
Pierre Montet
Pierre Montet

Pierre Montet se narodil roku 1885 ve Villefranchesur-Saône ve Francii. To, že se zajímal o Egypt nebylo nijak překvapující, protože byl synem kotláře, který se podílel na výstavbě Suezského průplavu. Už v jedenácti letech se začal Montet učit hieroglyfickou abecedu, ve dvaceti absolvoval kursy u Victora Loreta, který o několik let dříve objevil zapomenutou hrobku faraona Amenhotepa II.

V roce 1910 poprvé Pierre Montet navštívil Egypt a pak začal pracovat jako archeolog pro Francouzský ústav v Káhiře. Od té doby pobýval Montet střídavě ve Štrasburku (působil zde jako univerzitní profesor) a v Egyptě, kde každý rok trávil dva až tři měsíce na vykopávkách. V Egyptě měl ale pověst velkého individualisty.

V roce 1928 mu byla přidělena částka 22 000 franků na vykopávky starověkého města v Tanidě. O rok později se se svou rodinou usadil v Sán el-Hagaru, těžko dostupné vesnici bez vody a elektřiny a ve spolupráci se svou manželkou Theodorou Castelli zkoumal toto místo vždy tři měsíce v roce.

Mezinárodní situace si v roce 1939 vynutila velkou opatrnost. Nebezpečí vypuknutí války narůstalo každým dnem a tak nechal toho roku Montet svoji rodinu v Alsasku. Právě tehdy ale Montet nalezl neporušené hrobky faraonů Nové říše a díky osobní intervenci krále Farúka se mohla celá rodina setkat v roce 1940 v Káhiře a následně pokračovat s výzkumem pohřebiště.

Tanida – zapomenuté město

Ze všech zapomenutých měst v deltě Nilu se nejvíce památek dochovalo právě v Tanidě. Tanida byla hlavní město čtrnáctého nomu a od vlády 21. dynastie do nástupu faraona 22. dynastie Šešonka III. (825 – 773 př.n.l.) dokonce hlavním městem celého Egypta. Nacházelo se na pravém břehu východního ramene Nilu a jeho rozvoj začal za faraona Pasbachaenniut I. (faraon 21. dynastie), který zde nechal postavit repliku chrámu v Karnaku.

Panovníci 21. a 22. dynastie využívali v Tanidě kameny a sochy z jiných měst delty – například z bývalého hlavního města Hyksósů Avaridy a z velkolepého hlavního města Ramesse II. – Piramesse. Díky tomu se egyptologové nejprve domnívali, že Tanida vznikla na rozvalinách těchto měst. Stavitelé ale používaly také kamenné bloky mnohem staršího data a to zejména sloupy z červené asuánské žuly, které dříve zdobily sloupové síně z dob Staré a Střední říše.

Do této "pasti" se chytil i Auguste Mariette, který se domníval na základě nápisů, které zde rozluštil, že Tanida je ve skutečnosti Piramesse. Lepší odhad neměl ani Angličan Flinders Petrie, který zde prováděl vykopávky v roce 1884.

V lednu 1931 Firth odjel navštívit rodinu do Anglie, ale krátce po příjezdu do Londýna zemřel a Lauer se stal vedoucím vykopávek v Sakkáře. V roce 1933 nalezl několik chodeb, ve kterých byly od podlahy ke stropu navršeny kamenné nádoby, které zde byly uloženy za Džoserova panování. Celé tři roky trvalo, než se podařilo.

Egyptologové

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.