fbpx
Svět objevuje Karnak

Teprve v 16. století byl Karnak díky benátskému cestovateli po tisících letech zapomnění znovu objeven. Roku 1589 tam zavítal, jehož jméno historické zdroje neuvádějí. Co ale víme jistě je to, že byl uchvácen majestátností chrámu a své dojmy zapsal do svého deníku, který byl nalezen v Benátkách v roce 1929.

Několik desítek let po benátském cestovateli navštívil rozvaliny ve starobylých Thébách (Vasetu) kapucínský mnich Protais. Inspirovaný tím co spatřil sepsal spis, který vyšel v roce 1672 a od té doby se na nebezpečnou cestu do Karnaku vydávalo stále více dobrodruhů. Cesta byla nebezpečná zejména díky banditům, lupičům, nemocem a odlehlosti tohoto místa.

Abbé Sicard

Claude SicardV roce 1722 navštívil Karnak na své cestě  Egyptem Francouz Claude Sicard. Byl to vzdělaný jezuita, který ovládal arabštinu a byl do Egypta vyslán s úkolem pokusit se připojit kopty k římskokatolické církvi.

Abbé Sicard byl prvním Evropanem, který v Horním Egyptě prováděl skutečné archeologické výzkumy. Od všech navštívených lokalit si vypracovával plánky a byl první, kdo v rozvalinách Karnaku a Luxoru identifikoval pozůstatky Města sta bran - Théb (Vasetu). Jeho cesta znamenala průlom v poznávání této lokality.

První skutečná studijní cesta a výzkumy proběhly za tažení Napoleona do Egypta. V roce 1799 trávili hodně času v Egyptě dva inženýři - Devilliers a Jollois. Jollois se později stal předsedou Francouzské společnosti starožitníků. Výsledek jejich výzkumů byl uveřejněn v díle Description de l'Égypte (Popis Egypta), ze kterého vycházely všechny pozdější expedice.

Bezostyšné rabování Karnaku

Když na egyptský trůn nastoupil místokrál Muhammad Ali, stal se Egypt bezpečnějším. To ale umožnilo milovníkům starožitností volně obchodovat se vším možným. Tak se stalo, že dva konzulové - Ital Bernardino Drovetti (1776 - 1852) a Angličan Henry Salt (1780 - 1827) - začali mezi sebou soupeřit o to, kdo vyveze do Evropy více předmětů ze svých divokých vykopávek. Tak byl i Karnak (stejně jako dříve další lokality) bezostyšně rabován a drahocenné předměty se stěhovaly do muzeí a soukromých sbírek.

V roce 1828 navštívil Karnak také Champollion - ten měl ale jiné cíle. Champolliona ale zajímaly pouze hieroglyfy a tak všechen svůj čas trávil přepisováním kreseb ze stěn a sloupů Amonova chrámu. Díky tomu mohlo lidstvo znovu poznávat zapomenutou historii faraonů. Jakmile se mu podařilo rozluštit hieroglyfy, stal se Karnak ještě zajímavějším a přitažlivějším místem.

Egyptologové

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.