fbpx
Tutanchamonova pohřební komora

Po vynesení a roztřídění všech předmětů z královské předsíně se Carter připravoval na proražení zdi, za kterou tušil pohřební komoru tohoto historicky nijak významného faraona. Celá akce proběhla pod pečlivým dohledem mecenáše lorda Carnarvona a dvaceti pečlivě vybraných hostí.

Dvě černé sochy "Tutanchamonova ka" byly uloženy do dřevěných skříní. Po odstranění povrchové vrstvy sádry uvolňoval Carter jeden kamenný kvádr za druhým. Přitom ale dával velký pozor, aby kameny nespadly do místnosti, kam dosud nikdo nevstoupil. Když byl otvor dostatečně velký a mohl jím protáhnout svítilnu zjistil, že asi metr od vchodu je další masivní zeď, která vypadala (a skutečně byla) jako když je z masivního zlata. Howard Carter záhy přišel na to, že ona masivní zeď je první ze sarkofágových schrán, které měly chránit věčný spánek mladého Tutanchamona. Pokračoval v rozebírání zdi tak dlouho, než se otvorem mohl protáhnout člověk. První do místnosti vstoupili pochopitelně Carter s lordem Carnarvonem.

Tutanchamonova pohřební komora - stopy po vykradačích

Perly z náhrdelníku roztroušené po zemi dávaly tušit, že i tudy prošli starověcí vykradači, ale nebylo jisté, zda se jim podařilo dostat až k sarkofágu. Před Carterem a jeho mecenášem se nacházel obrovský skříňový sarkofág. Jeho stěny byly pokryty pláty zlata, do kterých byly vyryty magické hieroglyfické texty. Pozlacený vnější sarkofág zabíral téměř celou pohřební komoru. Mezi stěnou sarkofágu a stěnou pohřební komory bylo asi 50cm.

Howarda Cartera zajímala zejména dvířka sarkofágové schrány. Byla na nich obyčejná petlice, nikoliv pečeť! Za nimi nalezl podstavec se smutečním příkrovem. Po sejmutí příkrovu Carter objevil další dvířka vedoucí do druhé sarkofágové schrány – s neporušenou pečetí! To bylo znamení, že až k mumii Tutanchamona se nikdo nedostal. Rozměry první schrány byly 5,08 m na délku, 3,28 m na šířku a 2,75 m na výšku.

Tutanchamonova pohřební komora - druhá schrána

Po rozložení první schrány a opření jejích stěn o zeď mohl Howard Carter obdivovat druhou schránu, která byla celá pokryta lněným plátnem. Druhá schrána měřila 3,74 m na délku, 2,35 m na šířku a vysoká byla 2,25 metru. Měla tvar per wer, heraldické svatyně Horního Egypta. Všechny plochy byly zdobeny štukováním a zlatými plátky. Na dvířkách byla vyryta postava Tutanchamona předstupujícího před Usira a Reharachteje. Stěny byly zdobeny mnoha texty, zejména z Knihy mrtvých. Na vnitřní části bylo zobrazení Gebovy manželky Nut – tato božstva symbolizovala Zemi a Nebe.

Tutanchamonova pohřební komora - třetí schrána

Třetí schrána měla stejný tvar jako druhá (tedy per wer) a měřila 3,4 m na délku a 1,92 m na šířku. Skládala se z deseti desek pokrytých zlatými plátky, do kterých byly vyryty posvátné formule. Na víku byl sluneční kotouč obklopený osmi ptáky s roztaženými křídly – čtyřmi supy, dvěma supy s hadí hlavou a dvěma sokoly. Na bočních stěnách byly výňatky z Amduatu (Knihy o tom, co je v podsvětí) a Knihy mrtvých. Na této schráně byly znázorněny bohyně Eset a Nebthet, které chránily zemřelého panovníka.

Tutanchamonova pohřební komora - čtvrtá schrána

Tuto schránu se nikdy nepodařilo zcela složit, protože sarkofág v ní uložený byl příliš velký na to, aby se daly všechny stěny spojit. V této schráně byla vana s Tutanchamonovou rakví. Její tvar připomínal per nu, starověký severní palác s klenbou podobající se kolébce. Na reliéfech jsou zachyceni Eset, Nebthet a Thovt s průvodem bohů. Dveřní prostor stejně jako u třetí schrány střeží Eset a Nebthet, na stropě schrány je bohyně Nut s roztaženými křídly v doprovodu Hora.

Situační plánek Tutanchamonovi hrobky a schéma umístění jednotlivých schrán si můžete stáhnout.

Egyptologové

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.