fbpx
Egypťané a zemědělství

Papyrus byla královská rostlina, symbol radosti a kouzelné žezlo bohyň rostl v nejlehčích částech delty. Egypťané z papyru vyráběli sandály, suknice, koše. Jeho měkká hlíza sloužila jako potravina a jeho kořen sloužil jako palivo – jeho dřeň se používala k výrobě zápalné části pochodní.

Sloužil také při výrobě lodí při utěsňování spár, výrobě plachet a lanoví a stavěli se z něj malé čluny, které se používali pro přepravu v močálech. Papyrus byl nejhodnotnější v podobě bílého odolného papíru, na který se zapisovaly hieroglyfy. Jen díky tomu se dochovalo takové množství textů důležitých pro pochopení egyptské civilizace.

Obyvatelé delty

Papyru se velice dařilo v močálovitých oblastech delty, kde ho byly skutečné lesy. Dosahoval výšky 5 až 6 metrů. Na vyvýšených místech chráněných před záplavami vznikly vesnice, jejichž obyvatelé se živili chovem, lovem a rybolovem. Mezi obyvateli bažin byli také ti, kterým se říkalo "trhači papyru".

Jejich práce byla opravdu strastiplná, protože v bahnitých močálech se pohybovali s největšími obtížemi. Každou chvíli hrozilo totiž setkání s hrochem, krokodýlem, kobrou nebo jiným živočichem, který si liboval v tichu a vlhkosti papyrových houštin. Večer se trhači papyru vraceli po úzkých a suchých cestách, prohýbajíc se pod tíhou otepí. Ty složili v dílnách, kde byla pak rostlina dále zpracovávána. Znalost přeměny papyru na papír s dědila z generace na generaci.

Práce v dílně

Už od dávných dob uměli Egypťané zpracovat vláknitou dřeň na jemný bílý papír, který nesál inkoust a dokázal vzdorovat i zubu času. Protože byla výroba papyru nákladná, mohl se používat jenom pro předem určené texty jako byly archiválie, účetní doklady, náboženské, vědecké a literární texty.

Stonek papyru byl rozřezán na kousky, jejichž výška odpovídala výšce budoucího svitku. Dřeň byla rozdělena na tenké plátky, které pak dělníci rozklepávali kladívkem. Takto získané průsvitné plátky byly narovnány do dvou vrstev, které se překrývaly v pravém úhlu. Tento list byl zvlhčen a dlouho slisováván pomocí kladiva. Po vysušení se archy slepovaly k sobě do svitků (medžat), jejichž délka dosahovala až 40 metrů. Pásy papyrových svitků se smotávaly tak, aby vodorovná vlákna směřovala dovnitř.

Mohlo by vás zajímat

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.