fbpx
Amenhotep IV.
Amenhotep IV., kartuš faraona

Kolem roku 1375 př.n.l. se šestnáctiletý Amenhotep IV. dostal na trůn. Faraonem se stal jenom proto, že jeho starší bratr Thutmose zemřel. Nastoupil na trůn v nelehké situaci - velkou hrozbou pro Egypt byly už za vlády Amenhotepa III. Chetité. Chetitové pocházeli z Anatólie, provincie nynějšího Turecka. Situace sice za vlády Amenhotepa III. ještě nebyla kritická, ale egyptské posádky odrážely nájezdy Chetitů se stále větším vypětím. 

Dětství Amenhotepa IV. (Achnatona)

Egyptu v té době vládla mocná církev, kterou jeho otec podporoval. V jejích chrámech zasvěcených Amonovi byl soustředěn velký majetek. Budoucí Achnaton neměl jednoduché dětství - otec ho příliš nemiloval, tím víc si ho však oblíbila jeho matka Teje. Místo zdokonalování se v šermu a věcech, které se více hodí k mladému princi, raději pozoroval oblohu. Víme, že od dětských let trpěl epilepsií (tehdy zvanou padoucnice) a tím více o něho matka pečovala a hýčkala

Počátky náboženské reformy

Amenhotep IV. se (po svatbě s krásnou princeznou Nefertiti) pokoušel omezit moc kněží Amonova chrámu v Karnaku, ale bez většího úspěchu. Možná právě proto (ať už vlivem své mladé manželky Nefertiti nebo mystiky, která ho od dětství přitahovala) oživil kult boha Atona - boha starodávného města Héliopole.

Amenhotep IV. pochopil, že narušit moc církve lze jenom radikální změnou a tak v šestém roce své vlády rozhodl, že jediným bohem Egypta bude Aton a všechna ostatní tisíce let uctívaná božstva zapověděl! Nechal uzavřít všechny Amonovy chrámy a jméno zapovězeného boha muselo být v celém Egyptě zničeno. Sám si pak změnil jméno na Achnaton ("Prospěšný Atonovi") a s tímto jménem si byla objevena také kartuše. Tato reforma byla provázena brutálními represemi.

Achetaton - nové hlavní město

Amenhotep IV. - nyní Achnaton - opustil hlavní město Théby (Vaset) a níže po proudu Nilu založil nové hlavní město Achetaton (dnes se nazývá el-Amarna). Nacházelo se zhruba v půli cesty mezi Thébami (Vesetem) a Mennoferem. Město vyrostlo v krátkém čase na rozhraní mezi pouští a úrodnou půdou v pásu dlouhém asi 12km. A aby toho nebylo málo, změnil své jméno z Amenhotep IV. na Achnaton (prospěšný Atonovi).

Amenhotep IV. Achnaton
Amenhotep IV. Achnaton

Katastrofální zahraniční politika

Amenhotep IV. / AchnatonTím, že se Achnaton uzavřel v novém hlavním městě a nevnímal okolní svět, nevšiml si ani toho, jak jeho říše postupně upadá. Achnaton - narozdíl od svých předchůdců - odmítal posílat spojencům zlato a jiné dary na podporu diplomatických vztahů. Jeho nejbližší okolí tvořili bezohlední písaři a správci, kteří mysleli na své vlastní obohacení. Někteří se dokonce zaprodali Chetitům. Hranice již nebyly tak dobře střeženy jako za vlády jeho předchůdců.

Složitá situace na východě

Situace na východě byla alarmující. Chetité povzbuzeni nečinností faraona znamenali stále větší hrozbu. Království Mitanni se neubránilo chetitskému vojsku, které útočilo na jeho území. Teprve když Chetité definitivně získali království Mitanni, rozhodl se faraon na pokyn svých rádců hledat v rozbouřené krajině spojence. Domníval se, že jej nalezl v amorejském vládci Abdiašitovi, ale jak on tak jeho syn Azir vedli pochybnou politiku a střídavě se přikláněli na stranu faraona nebo Chetitů. Za deset let se tak egyptská říše "scvrkla" pouze na oblast kolem Nilu.

Ke konci své vlády se nepohodl s Nefertiti - pravděpodobně kvůli náboženským neshodám. Achnaton se chtěl zřejmě smířit s duchovenstvem Amona a proto poté vládl s jistým Smenchkareem. O něm ale není příliš informací (podle jedné z verzí to mohl být jeden z jeho bratrů). Jisté je jen to, že mu dal za ženu svou dceru Meritaton.

Nevíme ani přesně kdy a jak Achnaton zemřel. Jeho žena vychovávala budoucího panovníka Tutanchatona (po znovunastolení kultu Amona si změnil jméno na Tutanchamon), který se stal světově proslulým - bohužel až po své smrti díky objevu jeho hrobky ve dvacátých letech 20. století.

Egyptští faraoni

Starověký Egypt v pravěku

Archaické období

První dynastie faraonů

Období Staré říše

1. přechodné období

Období Střední říše

2. přechodné období

Období Nové říše

3. přechodné období

Období úpadku

Období Ptolemaiovců

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.