fbpx
Nefertari

Nefertari a Ramesse II. vytvořili nejromantičtější dvojici celé egyptské historie. Dvacet let byli symbolem říše, která stála na vrcholu svého vývoje.

Ramesse II. byl odmalička obklopen milujícími ženami. Když mu bylo deset let, jeho otec Sethi I. mu ustanovil harém - tedy ženskou část, která se o něho starala. Během své vlády měl Ramesse II. několik hlavních - tzv. velkých královských manželek. Žádná z nich však nemohla soupeřit s Nefertari.

Svatba Ramesse II. a Nefertari

NefertariRamesse II. se s Nefertari oženil na začátku své vlády. Nefertari doprovázela svého muže do Théb (Vasetu) na pohřeb svého otce Sethi I. v Údolí králů. Její vystouplé lícní kosti a mandlové oči Ramesse II. zcela okouzlili a současně jsou důkazem, že Nefertari byla cizího původu. Odkud ale pocházela není dodnes jasné. Jedna teorie uvádí, že princezna pravděpodobně pocházela z Núbie, jiná ji pasuje do některé z rodin vysokých hodnostářů v Thébách (Vasetu).

Ramesse II. svou manželku Nefertari bezmezně miloval, účastnila se všech velkých událostí jeho vlády a až do své smrti zůstala jeho první manželkou. Už v prvních letech své vlády zahájil stavbu Nefertariny hrobky v Údolí královen.

Politická úloha Nefertari

Některé její tituly ("Paní Obou zemí", "Paní veškeré půdy", "Milovaná bohy"), které většinou byly udělovány faraonovi dokazují, že Nefertari hrála významnou politickou úlohu. Patří tak mezi silné, charismatické a vlivné královny, které se podílely na řízení státu spolu se svými manžely.

Kromě ní se takovou osobností staly Ahmose-Nefertari, Teje a Nefertiti. Svému manželovi byla Nefertari zcela jistě cennou rádkyní, podpořila jej v náročných jednáních s chetitským králem, která skončila podpisem první mírové smlouvy v dějinách lidstva.

Nefertari zemřela ve dvacátém čtvrtém roce vlády Ramesse II. ve chvíli, kdy se začínalo s výzdobou tzv. Malého chrámu v Abú Simbelu, který jí manžel zasvětil. Byla to jeho poslední a nejhmatatelnější pocta krásné Nefertari.

Egyptští faraoni

Starověký Egypt v pravěku

Archaické období

První dynastie faraonů

Období Staré říše

1. přechodné období

Období Střední říše

2. přechodné období

Období Nové říše

3. přechodné období

Období úpadku

Období Ptolemaiovců

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.