fbpx
Nefertiti

O původu krásné královny Nefertiti se vedou spory. Etymologie jména je odvozována od slavnosti ženského božstva a patří mezi známá egyptská rodová jména. Starší teorie vychází z toho, že se jednalo o mitannskou princeznu Giluchepu, která si po příchodu do Egypta změnila jméno na Nefertiti ("Kráska přišla"). Mitannská říše se rozkládala mezi Eufratem a Tigridem v Horní Mezopotámii. Novější teorie říká, že pocházela z mocné úřednické rodiny, která byla blízká dvorskému prostředí Amenhotepa III.

Jméno Nefertiti se stalo synonymem krásy. Bez ohledu na místo jejího původu je dodnes proslulá díky krásnému obličeji a nezvykle jemným rysům, které kontrastovaly s rysy jejího manžela. Okolnosti, za nichž se stala manželkou Amenhotepa IV. a egyptskou královnou nejsou příliš známy. Podle fragmentů reliéfů můžeme s jistotou tvrdit, že hrála významnou roli v kultu boha Atona.

Nefertiti jako matka

NefertitiNa reliéfech byla zpodobňována jak spolu s nejstarší dcerou Meritaton stojí za svým manželem Achnatonem a v rukou drží sistrum - posvátný symbol bohyně Hathory. Ještě v Thébách (Vasetu) se pravděpodobně královskému páru narodily další dvě dcery - Meketaton a Anchesenpaaton. Princezna Anchesenpaaton se narodila pravděpodobně těsně před opuštěním Théb (Vasetu), protože na reliéfech je zobrazena pouze třikrát.

Přibližně v pátém nebo šestém roce vlády se tedy královský pár přesunul do Achetatonu, nově založeného hlavního města. Zde se narodily princezny Neferneferuaton-tašerit, Neferneferure a Maketaton, z nichž některé zemřely v dětském věku.

Nefertiti jako královská manželka

Podíl Nefertiti na vládě Amenhotepa IV. (Achnatona) je velkou otázkou. V diplomatické korespondenci chybí o Nefertiti jakékoliv zmínky, naopak se v ní hovoří o králově matce - královně Teje. S přechodem do Achetatonu její moc pravděpodobně upadala, na reliéfech se častěji objevovala její nejstarší dcera Meritaton.

Ve dvanáctém roce vlády Achnatona je naposledy královská rodina zobrazována pohromadě. Záhy zemřela druhorozená princezna Meketaton a vzápětí zmizely z reliéfní výzdoby králova matka Teje a tři nejmladší dcery. Předpokládá se, že v rodině panovníka došlo k několikerému úmrtí a to mohlo oslabit kult Atona.

Úpadek postavení Nefertiti

Od patnáctého roku vlády Achnatona byla princezna Meritaton zpodobňována v doprovodu mužské postavy - pravděpodobně svého manžela, kterým byl pozdější faraon Smenchkare. Ten pravděpodobně vykonával po nějaký čas funkci Achnatonova spoluvladaře.

O posledních letech královny Nefertiti toho mnoho nevíme. Její tituly jsou spojovány s vnoučaty - princezna Meritaton porodila dceru a princezně Anchesenpaaton (manželce pozdějšího faraona Tutanchamona) se narodila dcera Anchesenpaaton-tašerit. Nevíme s jistotou, kdy Nefertiti zemřela - existují jen sporné doklady o tom, že o několik let přežila svého manžela a zemřela v prvních letech vlády Tutanchamona.

Egyptští faraoni

Starověký Egypt v pravěku

Archaické období

První dynastie faraonů

Období Staré říše

1. přechodné období

Období Střední říše

2. přechodné období

Období Nové říše

3. přechodné období

Období úpadku

Období Ptolemaiovců

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.