fbpx
Reorganizace armády za Ramesse II.

Ramesse II.Za vlády Ramesse II. byla armáda nejmocnější a nejlépe organizovaná v celé historii Egypta. Na této organizaci se podílel i Haremheb - faraon 18. dynastie, který za vlády Amenhotepa III., Amenhotepa IV. - Achnatona a Tutanchamona byl významným generálem a později se sám stal faraonem.

Haremheb rozdělil vojska do dvou velkých skupin - první působila v deltě a druhá v jižní části Egypta. Sethi I. pak v reorganizaci pokračoval, když ji rozdělil do tří divizí z nichž každá byla pod ochranou jiného boha - Amona (sídlila v Thébách (Vesetu)), Rea (působila v deltě Nilu) a Patha (sídlila v Memfidě (Mennoferu)).

Reorganizace armády za Ramesse II.

Ramesse vytvořil čtvrtou divizi zasvěcenou Sutechovi a působila v deltě. Každá divize měla 5 000 mužů. Divize se dělily na roty o 250 mužích a ty se dělily na čety o 50 mužích.

Ramesse II. používal ve vojsku i žoldáky jejichž počet od 12. dynastie v armádě neustále vzrůstal. Tak bychom mohli nalézt v armádě Asiaty, Libyjce, núbijské lučištníky a také příslušníky kmenů, které se později spojily s tzv. mořskými národy.

V období míru se věnoval výcviku svých vojáků a ne vždy jen jako divák, ale často se rád zapojil do výcviku. Největší pýchou jeho armády byla vozba, která se dělila na eskadrony o 50 vozech a ty se dále dělily na pět jednotek o 10 vozech. Ramesse II. nepřipouštěl podprůměrnost a ještě méně zbabělost. Jak moc byla vozba důležitá dosvědčují výčitky, které adresoval svým vojákům během bitvy u Kadeše:

"Jak zbabělá jsou vaše srdce, mí vozatajové! Žádný z vás již není hoden mé důvěry! Je snad mezi vámi někdo, pro něhož bych nečinil to nejlepší? Nepomohl jsem vám snad, když jste byli chudí? Ze své dobré vůle jsem vás každý den činil nejvyšší důstojníky, ze synů i z otců, abych tak skoncoval se vší špatností v této zemi."

Můžete si přečíst podrobnější informace o bitvě u Kadeše.

Egyptští faraoni

Starověký Egypt v pravěku

Archaické období

První dynastie faraonů

Období Staré říše

1. přechodné období

Období Střední říše

2. přechodné období

Období Nové říše

3. přechodné období

Období úpadku

Období Ptolemaiovců

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.