fbpx
Thutmose IV.
Thutmose IV., kartuš faraona

Thutmose IV. vládl v letech 1397 - 1388 př.n.l. Při korunovaci přijal trůnní jméno Mencheprure, řečtí autoři ho označovali jako Thutmósis. Jeho otec byl Amenhotep II. a matkou byla nejspíše jedna z příslušnic královského harému. Thutmose IV. tak nebyl právoplatným dědicem a na trůn se dostal díky "božskému zásahu".

Faraonem díky Sfinze

Když si jako malý chlapec hrál na lov lvů a další zvěře někde v oblasti dnešní Gízy, zastavil se u pískem zaváté sochy boha Haramecheta (Velká sfinga). Slunce dosáhlo nejvyššího bodu a na mladého prince přišel spánek. Thutmose IV. měl sen, ve kterém k němu bůh promlouvá. Slíbil mu království na zemi, bílou a červenou korunu Egyta. Na oplátku chtěl jednu věc. Boha tížil písek pouště a přál si být vykopán a očištěn.

Takto to stojí na nádherné žulové stéle, kterou nechal udělat hned v prvním roce své vlády: "Pohleď na mne, můj synu Thutmose! Jsem tvůj otec a chci ti dát království na zemi. Budeš nosit bílou korunu i červenou korunu na trůně boha země Geba. Tvým bude vše, co plodí Obě země, tvé budou poplatky ze všech cizích zemí. Hle, vidíš, že mi není dobře, bolí mě celé tělo, tíží mě písek pouště, na kterém jsem kdysi spočíval. Čekal jsem, abys vykonal, po čem toužím."

Jeho otec Amenhotep II. neměl příliš potíží s udržením říše, ale Thutmose IV. se musel hodně činit, aby říši udržel pohromadě. Sídlil v Thébách (Vasetu) a více než dobyvačnou používal spíš obrannou politiku. Thutmose IV. musel odolávat snahám o osvobození v podmaněných oblastech, navíc stále více sílili sousedních Chetitů. Spoléhal na svoji armádu, ale snažil se také snažil používat ve větší míře diplomacii. Snažil se uzavřít spojenectví s říší Mitanni, mitannskému králi Artatámovi I. nabídl, že se ožení s některou z jeho dcer. Tuto nabídku však Artatámas přijal až poté, co ji Thutmose IV. sedmkrát opakoval.

Thutmose IV.

Thutmose IV. s matkou

Egyptští faraoni

Starověký Egypt v pravěku

Archaické období

První dynastie faraonů

Období Staré říše

1. přechodné období

Období Střední říše

2. přechodné období

Období Nové říše

3. přechodné období

Období úpadku

Období Ptolemaiovců

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.