fbpx
6. dynastie

Nejznámějším panovníkem 6. dynastie je Pepi I.. Nechal postavit několik chrámů, oženil se s dcerou vysokého hodnostáře města Abydu a jako druhou manželku si zvolil její sestru. S těmito dvěma sestrami měl syny, kteří po něm převzali vládu.

Tak jako jeho předchůdci i on měl zájem o Núbii. Pepi I. podnikl také mnoho výpadů do Asie. Vládl téměř čtyřicet let. Jeho syn Merenre I. vládl pouze několik let. Navázal na núbijskou politiku Pepi I. a dostal se hluboko za první katarakt, kde si podrobil Súdánce.

Po něm nastoupil na trůn jeho tehdy šestiletý nevlastní bratr Pepi II., který vládl neuvěřitelných devadesát čtyři let. Právě za vlády tohoto faraona, která byla nejdelší v celé egyptské historii, proběhly první obchodní výpravy do Byblu (Foinície) a země Punt. Titul nomarchy, tj. správce nomu, se stal dědičným.

Za vlády Pepi II. začal úpadek Staré říše. Vysoký věk a neschopnost energicky vládnout rozsáhlé říší znamenaly konec jedinečné prosperity.

6. dynastie (2423 - přibližně 2300 př.n.l.)
Faraon Doba vlády Významné události
Teti 12 let zhroucení státu
Veserkare 1 rok nárůst moci nomarchů
Pepi I. 49 let  
Merenre I. 14 let nájezdy v Asii
Pepi II. 64 let obchod se zemí Punt
Merenre II. 1 rok v Mezapotámii zakládá Sargon I. Akkadskou říši
Neitokret 2 roky  

5. až 6. dynastie

Egyptští faraoni

Starověký Egypt v pravěku

Archaické období

První dynastie faraonů

Období Staré říše

1. přechodné období

Období Střední říše

2. přechodné období

Období Nové říše

3. přechodné období

Období úpadku

Období Ptolemaiovců

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.