fbpx
Rachef
Rachef, kartuš faraona

O panovaní faraona Rachefa víme poměrně málo. Vládl cca od 2500 př.n.l. do 2494 př.n.l. a egyptské legendy ho pokládají za bezohledného tyrana. Jeho nástupem na trůn se dostala k moci právoplatná větev královského rodu, kterou přerušil svojí vládou Radžedef.

Rachef, před nástupem Chufuchaf, přijal titul "Syn Rea"- Sa Ra. Rokem nástupu na trůn se částečně vzdal některých absolutistických způsobů.

Rachef - druhá největší pyramida v Gíze

Rachefova pyramida se dnes jeví jako nejvyšší z gízských pyramid a to proto, že se nachází na značně vyvýšeném místě a její úhel sklonu je o málo ostřejší (53° 10´) než u zbývajících dvou pyramid. Kolmá výška v současnosti představuje něco okolo 136,4 metru, ale původně se pyramida tyčila až do 143,55 metru. Délka ramena rovnoramenného trojúhelníku byla původně 109,25 metru, což je jen o 4,7 metra víc než dnes.

Rachefova pyramida se rozkládá na ploše 4,6354 ha a délka základny je 215,3 metru. Její objem je 2,22 mil. m3, z čehož vyplývá, že pyramida váží 5,1 mil. tun. Byla obložená dvěma druhy obkladového kamení. Zhruba 10 až 15 metrů pod vrcholem se zachovalo téměř neporušené vápencové obložení. Podle důvěryhodných svědectví tento plášť, shora z bílého turského vápence a zdola z červené žuly byl v 18. století zachovaný skoro na celé ploše pláště pyramidy.

Pyramidový komplex

Komplex pyramidy patří k nejzachovalejším, i když jižní satelitní pyramida o rozměru 20,9x20,9 metru je téměř zničená. Zádušní chrám je jeden z nejkrásnějších a nejzachovalejších monumentálních staveb Staré říše. Poprvé se setkáváme s jeho členěním na pět částí. U pyramidy bylo objevených pět jam pro lodě, v kterých v první polovině třicátých let 20. století však Selím Hasan nenašel nic. Rampa dlouhá původně 494,6 metru překonávala výškový rozdíl 46 metrů a ústila do čtvercového údolního chrámu, nejzachovalejšího ze Staré říše. Byl pozoruhodný podobně jako i 39x39 metru velký chrám Sfingy tím, že jednotlivé jeho monolity váží od 50 do 200 tun. Pyramidu obklopovala zeď, která tvořila 10 metrů široký dvůr.

S destrukcí komplexu se podle historických zpráv začalo během panování XIX. dynastie, ale převážná část obložení byla zhruba v období 1356-1362 použitá jako obkladový kámen na stavbu Hasanovi mešity v Káhiře.

Sochy faraona Rachefa

Sochy faraona Rachefa

Egyptští faraoni

Starověký Egypt v pravěku

Archaické období

První dynastie faraonů

Období Staré říše

1. přechodné období

Období Střední říše

2. přechodné období

Období Nové říše

3. přechodné období

Období úpadku

Období Ptolemaiovců

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.