fbpx
Snofru
Snofru, kartuš faraona

Jen málo faraonů se nesmazatelně zapsalo do historie Egypta. Jedním z nich je nepochybně Snofru - první faraon 4. dynastie. Je to jediný faraon, kterému jsou připisovány minimálně tři pyramidy.

Nemůžeme s jistotou tvrdit, zda byl Snofru synem Huneje, posledního faraona 3. dynastie, ale můžeme to předpokládat. Jeho matka Meresanch I. byla Hunejovou vedlejší manželkou. Aby byl legitimním nástupcem, oženil se se svou nevlastní sestrou Hetepheres I. - Hunejovou dcerou a budoucí matkou Chufua.

Snofru - milovaný faraon

Snofru byl milovníkem vzdělání a veselí. V mládí jezdil na projížďky ve člunu v příjemné společnosti a utíkal svým učitelům. Egyptský lid jej miloval. Nebral totiž příliš na vědomí královský protokol a lidi ze svého okolí oslovoval "příteli můj". Byl v tomto smyslu netradičním faraonem, ale byl velice inteligentní, vzdělaný a miloval květnaté proslovy.

Snofru podporoval rozvoj zemědělství a chovu, založil a udržoval několik zemědělských usedlostí a zvýšil těžbu v egyptských i zahraničních lomech. Proto posílil také egyptskou přítomnost na Sinajském poloostrově, protože potřeboval ochránit malachitové, tyrkysové a měděné doly před útoky beduínů. Proto nechal Snofru postavit asi 60 velkých lodí (jedna z nich byla dlouhá přes 50m), které sloužily při taženích do Libanonu, odkud dovážel především cedrové dřevo pro jeho pevnost.

Smysl pro obchod ho někdy přiměl i k válečným výpravám, aby mohl rozšířit svou vládu na další bohaté oblasti, jako byla například Núbie. Snofru také zorganizoval velké tažení do Núbie, aby potlačil vzpouru v Dodekaschoinu (řecké označení části Núbie, která se táhla podél Nilu od Elefantiny k Takompsu), odkud prý přivezl téměř 7 000 zajatců a také 20 0000 kusů dobytka. Stejně jako ostatní faraoni i Snofru věděl, že Núbie je zemí, bez které se egyptské hospodářství neobejde.

Pokud totiž měl pod kontrolou a mohl regulovat proud karavan z této oblasti, byl schopen zásobovat velká egyptská města ebenovým dřevem, slonovinou, zlatem, dioritem, kadidlem, velmi módními divokými zvířaty i pracovní silou důležitou pro zajištění velkých staveb. Podnikal také nájezdy do Libye, odkud přivedl 13 000 kusů dobytka a 11 000 zajatců. Země nikdy nepoznala takovou prosperitu jako za jeho panování.

Stavitel Snofru

Snofru byl také velký stavitel. Díky pracovní síle v podobě otroků z vojenských tažení nechal budovat pevnosti, lodě, paláce, chrámy, domy a pyramidy - jedna z nich stála v Médúmu, v jižní části memfidské planiny, dvě v Dahšúru a možná čtvrtá, která byla objevena teprve nedávno, v Síle ve Fajjúmu nedaleko od Médúmu. Poblíž Médúmu si nechal postavit svou rezidenci a tím, že si zde nechal vystavět svou první pyramidu (její nejstarší fáze byla stupňovitá, stejně jako Džoserova), se možná chtěl odlišit od svých předchůdců.

Jeho další volba padla na Dahšúr. Není známo, proč si právě zde nechal vystavět dvě "pravé" pyramidy, které byly jakousi předehrou později stavěným pyramidám v Gíze. Snofru více než kterýkoliv jiný faraon poznamenal dějiny své země. Další podrobnosti o stavbě pyramid - zejména o tom, jak vznikala Lomená pyramida - najdete na stránce věnované popisům této pyramidy.

Egyptští faraoni

Starověký Egypt v pravěku

Archaické období

První dynastie faraonů

Období Staré říše

1. přechodné období

Období Střední říše

2. přechodné období

Období Nové říše

3. přechodné období

Období úpadku

Období Ptolemaiovců

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.