fbpx
Teti
Teti, kartuš faraona

Zakladatelem 6. dynastie faraonů byl Teti. Důvodem vzniko nové dynastie může být to, že Teti nebyl synem faraona Venise, ale jeho zetěm. Jeho předchůdce Venis totiž zemřel bez mužského dědice. Tím vznikla nástupnická krize, kterou vyřešil právě Teti. Délka jeho vlády není přesně známa, Manehto ji ve svých seznamech stanovuje ji na 30 let.

O Tetiho vládě a jeho činech není příliš mnoho známo. Teti poskytl výsady chrámu v Abydu (Abedžu) a podílel se na rozvoji uctívání bohyně Hathory v Dendeře. Za jeho vlády jsou doložné obchodní styky s Byblem (nacházel se na území dnešního Libanonu) a také se zemí Punt. Její lokalizace je dodnes hádankou. O její existenci víme jen tři základní fakta:

 • země Punt se nacházela při ústí nějaké řeky
 • vesnice tvořily na pilotech vystavěné kulaté chýše, do nichž se vstupovalo po malém žebříku
 • fyziognomií se její obyvatelé podobali Egypťanům

Pyramidový komplex Tetiho v Sakkáře

Teti si svoji pyramidu nechal postavit v severní Sakkáře, několik set metrů od známé stupňovité pyramidy krále Džosera. Tetiho pyramida byla poměrně malá, měřila asi 43 metrů, základna měla rozměry 64 x 64 metrů. Do současnosti se z ní zachovala pouze hromada kamení a štěrku.

Tetiho pyramida byla postavena z nepečlivě opracovaných kvádrů žuly. Zbytky její vnitřní části jsou značně poškozené lupiči i zubem času. Zachovala se nám ale velká část Textů pyramid, kterými byla pyramida vyzdobena. Trochu překvapivě se zachoval i Tetiho sarkofág.

Kolem Tetiho pyramidy je pohřbena většina hodnostářů z jeho doby. Některé z nich ale byly záměrně zničeny ještě za panovníkovy vlády. To může znamenat, že Teti s opozicí zúčtoval tvrdě, protože co může být větším trestem, než znemožnit opozičníkům posmrtnou existenci.

Teti

faraon Teti

Egyptští faraoni

Starověký Egypt v pravěku

Archaické období

První dynastie faraonů

Období Staré říše

1. přechodné období

Období Střední říše

2. přechodné období

Období Nové říše

3. přechodné období

Období úpadku

Období Ptolemaiovců

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.