Hlavní města starověkého Egypta

Napsal Felgr Pavel on .

Od Hierakonpole, města z predynastického období, až po Alexandrii, poslední velké hlavní město, vznikla v Egyptě řada legendárních měst, mezi něž patřily Memfida (Mennofer), Théby (Veset) či Piramesse, vystavěných ke slávě faraonů. Všechna tato skvostná hlavní města spoluvytvářela dějiny starého Egypta.

Hlavní města starověkého Egypta, 2. díl

Napsal Felgr Pavel on .

Po nástupu na trůn se Amenhotep IV.- Achnaton rozhodl založit své vlastní hlavní město 300 km severně od Théb (Vasetu). Město nazval Achetaton a zasvětil ho bohu Atonovi, jímž nahradil dosavadní kult Amona, aby se vymanil z dusivého vlivu thébských kněží. Město, které vyrostlo uprostřed pustiny, bylo výsledkem hlubokého náboženského rozkolu, který prudce narušil egyptskou tradici. 

Některá posvátná města starověkého Egypta

Napsal Felgr Pavel on .

Faraoni si svá hlavní města vybírali podle vojenských, strategických, geopolitických a ekonomických zájmů. Nezapomínali ale ani na význačná náboženská města, bez nichž by jen těžko prosazovali svou autoritu. Nejstarším z nich byla Héliopolis ve špičce delty, kterou Egypťané nazývali Iunu (Město pilíře).

Herakleoin (Thonis)

Napsal Felgr Pavel on .

Herakleion (známý také jako Thonis), bylo starověké egyptské město blízko Alexandrie. Ruiny Herakleionu se nacházejí v zátoce Abukir (v současnosti 2,5 km od pobřeží) asi 30 stop pod hladinou moře. Počátky Herakleionu sahají do 12. století př.n.l. a je zmiňováno starověkými řeckými historiky.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Nabídka reklamy