fbpx
Asyrská říše

Na počátku asyrské říše, která časem naháněla strach všem svým sousedům, stálo prosté město Aššur, které po čtrnáct století trpělivě rozšiřovalo své území. Klidných období míru nenajdeme v historii asyrské říše mnoho a válečnické choutky vládců asyrské říše přivodily také její pád. Je to další příklad toho, jak obtížná je správa příliš rozlehlého a různorodého území.

Obyvatelé Asýrie se odvozovali od Babylonie, ale ovlivněni byli také Sumery, s nimiž začali brzy obchodovat. Aššur byl nejprve obyčejným městem v horní Mezopotámii zasvěceným stejnojmennému bohovi. Aššur byl nejprve pod kontrolou králů z města Akkad (nedaleko Babylonu) a ve 22. století př.n.l. jej ovládla 3. urská dynastie.

Počátky asyrské říše

První doklady o nezávislosti se datují kolem roku 1970 př.n.l. Nejstarší písemně doložené prameny jsou dějinami městského státu Aššur, který vznikl kolem stejnojmenného města. Rozkládal se na skalnatém útesu nad Tigridem v oblasti, která nebyla vhodná pro zemědělství, ale s velmi výhodnou polohou na křižovatce obchodních cest. O prvních panovnících ale máme velmi málo informací. Můžeme z nich ale odvodit, že moc se nedědila z otce na syna, ale vládcové byli voleni.

Protože město Aššur nemohlo stavět na zemědělství začalo čile obchodovat. V obchodu s Mezopotámií rychle vytlačilo Sumery a oblast jeho vlivu se postupně rozšiřovala a to zejména směrem k Anatolii, která se ve 20. století př.n.l. stala významným partnerem Asyřanů, protože od nich nakupovala zlato, stříbro, měď, látky a dobytek.

Vzestup Asýrie

Vzestup Asýrie se datuje do období vlády Šamši-Adada I. (cca 1813 - 1783 př.n.l.), kdy Aššur výrazně rozšířil svůj vliv - na západ k Tarce, na severu ke Středozemnímu moři a na východě k Ninive. Toto království se ale po smrti panovníka rozpadlo, protože jeho synové nedokázali udržet jednotu země. Situace se ještě zhoršila, když se o toto území začali zajímat noví dobyvatelé - Mitannci. Kolem roku 1471 př.n.l. se aššurský král pokusil o sblížení s Egyptem, kde tehdy vládl Thutmose III. a právě se mu podařilo porazit Mitannce.

Pod vedení Ašširuballita I. se Asyřanům definitivně podařilo zatlačit Mitannce a hned toho také využili k obnovení svého vlivu v oblasti. Ašširuballitovi nástupci pokračovali v dobyvačných taženích, znovu porazili Mitannce (které podporovali Chetité) a ke své říši připojili horní Mezopotámii. Začal se tak utvářet skutečný stát, který se na jedné straně opíral o nově dobytá území a na druhé o nový jazyk.

Po smrti krále Tukultíninurty ale nastaly spory o nástupnictví a jednotu země navíc ohrožovaly invaze a to zejména od Babyloňanů. Vojenská tažení té doby se vyznačovala nebývalou brutalitou - kudy prošla armáda docházelo k rabování a masakrům, aniž by tato území byla připojena k asyrské říši. Dobyvatelům stačilo, že jim taková území odváděla jednou ročně tribut.

Hranice Asýrie

Roku 746 př.n.l. nový král Tiglatpilesar III. znovu zahájil dobyvačná tažení a snažil se připravit svým nepřátelům skutečně drtivou porážku. Ke své říši připojil Damašek, část Palestiny a Babylon, kde se nechal prohlásit králem, roku 734 př.n.l. zahájil útok na Írán a na stát Urartu (dnešní Arménie).

Jeden z jeho nástupců Sargon II. rozšířil území o Izrael, Urartu a Kypr a zahájil také dobývání Egypta. Jeho syn Šamas-šum-ukin měl stejné cíle, ale prostředky volil naprosto odlišné. Po několika vzpourách v Babylonu se městu pomstil tak, že nechal zatopit všechny chrámy tím, že do města přivedl vodu z Eufratu.

Po nevysvětlitelné porážce, kterou Asyřanům uštědřila armáda malého Judského království byl král Sinacherib zavražděn. Jeho vnukem byl Aššurbanipal, který okupoval Egypt a rozdrtil Théby (Vaset). Asýrie pozdě pochopila, že vládnout rozsáhlému území není snadné. Kolem roku 630 př.n.l.  Psammetik osvobodil Egypt, následně se vzbouřila Babylónie, které se podařilo získat nezávislost, když s podporou Médů a Egypťanů zaútočila na Asýrii a dobývala jedno město za druhým. Poslední bašta - město Harran - padlo roku 610 př.n.l. a to byl konec asyrské říše.

Egyptští faraoni

Starověký Egypt v pravěku

Archaické období

První dynastie faraonů

Období Staré říše

1. přechodné období

Období Střední říše

2. přechodné období

Období Nové říše

3. přechodné období

Období úpadku

Období Ptolemaiovců

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.