fbpx
Texty rakví

Objevení textů na vnitřní stěně dřevěných rakví z období Střední říše podnítilo snahu egyptologů o jejich co nejrychlejší rozluštění. Texty rakví, které jsou typickým doplňkem své doby a doplňují naše znalosti o zmizelé civilizaci, byly později souborně nazývány "Texty rakví". Tyto texty přebíraly určité pasáže z "Textů pyramid", které byly za Staré říše vyhrazeny faraonům a od konce Staré říše se někdy objevily i v hrobkách královen.

Vysocí hodnostáři starověkého Egypta doufali, že je na onom světě čeká druhý život, ale narozdíl od panovníka neměli k dispozici žádný text, který by jim pomáhal. Přivlastnili si tedy některé části z "Textů pyramid", obohatili je o jiné formule a tím dali vzniknout "Textům rakví".

Během Prvního přechodného období prošel starověký Egypt společenským neklidem a řadou sociálních nepokojů, které narušili stabilitu země. Jednotlivý nomarchové (správci krajů) do svých rukou soustřeďovali od konce Staré říše stále větší moc a nyní začali vystupovat jako dědiční vládci a přeli se o kontrolu nad svou oblastí s faraonem. Kolem těchto nomarchů se vytvořily opravdové dvory a nomarchové s jejich pomocí spravovali území, která dříve patřila královské koruně.

Texty na stěnách rakví

Pohřební výbava ve skalních hrobkách těchto osobností byla velmi rozmanitá a bohatá. Zahrnovala zejména polychromované dřevěné modely zdobené štukem, které byly ve své podstatě trojrozměrnou verzí výjevů zakreslovaných v období Staré říše na stěny mastab. A právě v hrobech nomarchů se poprvé objevily "Texty rakví".

Hodnostáři byli v té době pohřbíváni do skříňových dřevěných rakví uzavřených plochým nebo mírně vypouklým víkem. Rakve byli zhotoveny z pravidelných prken pospojovaných dřevěnými kolíky. Z vnitřní i vnější strany byly rakve pokryty jedinečnými texty a bohatou výzdobou. Zádušní formule na vnějších stěnách měly zesnulému zajistit ochranu některých božstev. Na východně orientované stěně rakve byly v úrovni hlavy znázorněny dvě oči vedžat, díky nimž mohl zesnulý sledovat, co se děje ve světě živých.

Vysvětlení života v záhrobí

"Texty rakví" přejímaly motivy z "Textů pyramid", ale byly obohaceny o některá nová témata. V pyramidě faraona 8. dynastie Ibiho v Sakkáře se objevily některé pasáže, které předznamenávaly budoucí "Texty rakví". Ibi byl posledním panovníkem, který měl na stěnách pohřební komory "Texty pyramid".

Texty zádušního charakteru později převzali vyšší hodnostáři a nechávali si je zapisovat na své rakve a zřídka i na stěny hrobek, stély nebo papyrové svitky. Téměř všechny "Texty rakví" byly objeveny na západním břehu Nilu - od Asuánu v Horním Egyptě až po Kóm el-Hisn na severu. Výjimku tvoří pohřebiště Moala na jihu a Kau el-Kibír, el-Berša a Bení Hasan ve středním Egyptě, která leží na východním břehu Nilu. Rakve s tímto typem textů pocházejí z konce Prvního přechodného období (9. a 10. dynastie) a zejména z období Střední říše (druhá polovina 11. dynastie, 12. a 13. dynastie).

Svět temnot Egypťany vždy děsil. Osud panovníka byla ale daný. Zemřelý faraon vítězně přešel panství bohů i démonů a připojil se k Reovi na jeho bárce. Cestu mu usnadňovali například právě "Texty pyramid", díky nimž dorazil do cíle své cesty živ a zdráv a mohl tak zaujmout své místo mezi bohy.

"Texty rakví" jsou psány klasickou egyptštinou s četným použitím anachronismů. V některých kapitolách předjímaly "Texty rakví" takzvaného "Průvodce podsvětím", vnitřně heterogenní skupinu sbírek zádušních textů z období Nové říše.

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.