fbpx
Vešebty

Vešebty byly malé sošky popsané zádušními texty, které doprovázely zesnulého na věčnost a měly ho zastupovat při plnění pracovních povinností na onom světě. Vešebty byly vyráběny z různých materiálů - například z modré nebo zelené fajánse, dřeva, kamene nebo keramiky. Vešebty mívaly zkřížené paže a od doby Nové říše držely v každé ruce zemědělské nářadí. Vešebty byly vysoké přibližně 10 až 35cm a někdy k nim patřila i krabička ve tvaru sarkofágu, do které se tyto sošky ukládaly.

V období Střední říše se do každého hrobu vkládala obvykle jediná soška vešebtu uložená v modelu sarkofágu. V období Nové říše se počet vešebtů postupně zvyšoval - v hrobce Tutanchamona jich bylo nalezeno 417 vešebtů, v některých hrobkách ale bylo nalezeno až 700 vešebtů! Podle nápisů, které byly vyryty nebo namalovány na soškách zemřelého, měly zastupovat zemřelého při plnění pracovních povinností. Nápisy nebyly pokaždé stejné.

Stručné
"Ať za něj udělá vše, co je třeba."

Cynické
"No tak (vešebte)! Dostaneš se tam do nesnází, udřeš se k smrti."

Poetické
"Ó vešebte, ó sykomoro, kterou jsem zasadil, pokud by zesnulá měla vykonávat jakoukoli práci, pokud by měla přenášet písek z Východu na Západ, řekneš - tady jsem."

6.kapitola z Knihy mrtvých
"Ó vešebte (...), pokud budu povolán k nějaké práci (...), přispěchej, abys namísto mě obdělával pole, zavlažoval břehy (...)."

Text z 6.kapitoly Knihy mrtvých se používal nejčastěji.

Vešebt nebo šabti

Tato slova se používala v různých obdobích. Původně byly sošky označovány slovem šabti neznámého původu. V sajském období začali Egypťané sošky nazývat vešebt ("Ten, který odpovídá"). Původ tohoto slova je pravděpodobně ve slovese wšb, které znamenalo "odpovídat". Obě slova (vešebt i šabti) spolu ale etymologicky souvisí.

Na počátku Nové říše začaly být skupiny vešebtů organizovány. Základem byl počet 365, kdy na každý den v roce připadal jeden vešebt. Za tímto číslem mohla stát snaha, aby se vešebtové na onom světě příliš neunavily. Tvořily 36 skupin, které odpovídaly stejnému počtu desetidenním "týdnům". V čele každé skupiny stál představený, který dohlížel na odvedenou práci a celé armádě pak velel vrchní představený.

w + š + b  + t + y + determinativ označující stojící mumii

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.