fbpx
Antonius a Octavianus

V říjnu roku 40 př.n.l. získal v rámci druhého triumvirátu Gaius Octavius Augustus, prasynovec a adoptivní syn Gaia Iulia Caesara, vládu nad západní částí Římské říše, Lepidus nad Afrikou a Marcus Antonius nad východem Římské říše. V roce 37 př.n.l. byl tento triumvirát prodloužen na dalších pět let. Jenže ... Následující rok se Octavianus zmocnil Sicílie a Afriky a Marcus Antonius tak byl jeho poslední překážkou v cestě za absolutní mocí.

Svatba Marca Antonia a Kleopatry vyvolala válku

V říjnu roku 37 př.n.l. se Marcus Antonius oženil podle egyptských rituálů s Kleopatrou. V Říme byl již ale ženatý s Octavianovou sestrou Octavií, se kterou se oženil po smrti své první manželky Fulvie. Kleopatra tak ve svých rukou soustředila velkou moc.

To nehodlal tolerovat Octavianus a egyptskou roztahovačnost a sňatek Antonia a Kleopatry považoval za osobní urážku a výzvu k boji. Koncem roku 33 př.n.l. poslal Antonius ve snaze vyhnout se ozbrojenému konfliktu, zprávu o správě východní části říše římskému senátu. Octavianus ji ale podrobil tvrdé kritice.

Antonius chtěl - podobně jako předtím Caesar - rozdělit východní Středomoří na několik provincií podřízených přímo Římu. Tyto provincie neměly být tak rozsáhlé, ale jejich území měla být pevně ovládána a hranice snadno ubránitelné. Provincie by byly chráněny pásmem spřátelených království, v nichž by vládly domácí dynastie s přímou podporou a dohledem Říma.

Na jaře roku 32 př.n.l. soustředil Antonius s Kleopatrou velké námořní i pozemní vojsko v Efesu na západním pobřeží Malé Asie. Začátkem léta ale přeběhli dva Antoniovi spolubojovníci (Plancus a Titius) k nepříteli a prozradili Octavianovi, že Antonius sepsal závěť, ve které uznal Kaisariona Caesarovým synem, Kleopatřiny děti zahrnul majetkem a požadoval, aby byl pohřben v Alexandrii po boku Kleopatry. S touto poslední částí závěti Octavianus obratně seznámil Římany u nichž vyvolala velké pobouření. V říjnu roku 32 př.n.l. zmobilizoval Octavianus římská vojska a vyhlásil Kleopatře válku.

Marcus Antonius (vlevo) a Octavianus Augustus (vpravo)

Marcus Antonius (vlevo) a Octavianus Augustus (vpravo)

Egyptští faraoni

Starověký Egypt v pravěku

Archaické období

První dynastie faraonů

Období Staré říše

1. přechodné období

Období Střední říše

2. přechodné období

Období Nové říše

3. přechodné období

Období úpadku

Období Ptolemaiovců

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.