Šepseskafova mastaba v Sakkáře

Napsal Felgr Pavel on .

Šepseskaf se rozhodl opustit pohřebiště v Gíze a postavit si mastabu v Sakkáře. Toto jeho rozhodnutí mohlo být motivováno jednak náboženskými důvody (na protest proti vzrůstajícímu vlivu kněžstva slunečního boha Re z Heliopole), ale mohlo mít i jiné důvody. V Gíze již totiž nebylo vhodné místo ke stavbě dalšího královského komplexu, navíc jeho situaci dále komplikovala zodpovědnost za dostavbu komplexu jeho předchůdce. Stavba v Sakkáře mohla být také chápána jako projev sounáležitosti s rodem, který založil Snofru, jehož pyramidy byly postaveny v nedalekém Dáhšúru.

Součastné rozměry mastavby jsou 99,6 x 74,4m. Mastavba navazuje tvarem na mastavby 1.dynastie v severní Sakkáře. Od severu prochází dolů chodba o délce 20,95m, která přechází v podzemní chodbu o délce 19,5m. Ta vede dále do předsálí hrobky. Rozměry předsálí jsou 3,1 x 8,3m se stropem o výšce 5,36m. Chodba s výklenky o délce 10,6m ústí do pohřební komory o rozměrech 3,85 x 7,79m a výšce stropu 4,9m.

V pohřební komoře se nachází pozůstatky sarkofágu. V pohřební svatyni byly nalezeny zbytky sochy Šepseskafa.

mastaba
   
Základní údaje o mastabě: Popis mastaby:
původní délka základny: 106 m  A  ohradní zeď
původní výška pyramidy: 57 - 67 m  B  pohřební komora
úhel sklonu stěn: 48° - 52°  C  rampa (vzestupná cesta)

Struktura mastaby

Vchod do podzemí spíše připomíná pyramidu než mastabu. Leží totiž v ose severní stěny asi 2,5 m nad základnou. Sestupná chodba z červené žuly přechází za malým vestibulem ve vodorovnou. Hned na počátku této části chodby je žulový zátaras ze tří padajících desek. Panovníkův posmrtný příbytek, do něhož ústí chodba, tvoří předsíň, pohřební komora a sklady. Předsíň a pohření komora měly sedlový strop z červené žuly. Sedlový strop komory byl zespodu mírně vybrán, aby napodoboval valenou klenbu. V pohřební komoře byly nalezeny zbytky sarkofágu.

mastaba
   
A pohřební svatyně
B rampa vedouví nahoru
C rampa (vzestupná cesta)
D šest výklenků
E pohřební komora

Související články

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Dovolená v Egyptě