fbpx
Pyramidy Staré říše

Dvoustupňová hrobka královny Chentkaus I. má téměř čtvercovou zákaldnu (45,5 x 45,8 metrů) a je postavena z vápence a žuly. Sklon stěn je 74° a tím tato hrobka připomíná seříznutou kolmou pyramidu. Zajímavostí také je, že jižní stěnu zdobily niky - motiv, který pochází z raně dynastického období.

Zakladatel 5. dynastie Veserkaf si nechal postavit svou pyramidu v bezprostředním sousedství Džoserovy pyramidy, nejstarší pyramidy v Egyptě. Svůj pyramidový komplex nazval „Čistá jsou Veserkafova (kultovní) místa“. Vchod do pyramidy objevil již v roce 1831 Orazio Marucchi, ale v roce 1939 do jejího nitra pronikl zlodějským tunelem až Perring.

Sahure si pro svůj pyramidový komplex vybral místo u dnešního Abúsíru, poblíž Veserkafova slunečního chrámu. Stavitelé Sahureova komplexu místo nazvali „V září se zjevuje Sahureova duše“. V základních rysech Sahure navazoval na předchozí hrobky, ale v uspořádání, volbě stavebního materiálu a hlavně v pojetí reliéfní výzdoby se v mnohém lišil. Už ve starověkém Egyptě byl zdrojem inspirace a dodnes je považován za vývojový mezník královské hrobky.

Neferirkareova pyramida je nejvyšší pyramidu celé oblasti Abúsíru. Neferirkare byl syn faraona Sahurea. Jméno Neferirkareovy pyramidy „Kakai je duší“ je odvozeno od Nerirkareova tzv. rodného jména. I ona dnes spíše připomíná hromadu kamení než pyramidu, nápadnou jen výrazně vystupující stupňovitou strukturou svého jádra. Výzkumem Neferirkareovi pyramidy se jako první zabýval Perring a po něm Lepsius. Toho upoutal obnažený tvar jádra pyramidy do té míry, že právě na něm založil svoji teorii o stavbě egyptských pyramid pomocí skloněných vrstev.

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.