fbpx
Pyramidy Staré říše

Pyramidový komplex královny Inenek-Intej je druhý od východu, má vlastní ohradní zeď a je větší, což platí jak pro pyramidu tak pro zádušní chrám. Plán pyramidy se nijak výrazně nelišil od plánu pyramidy Nebuunet, jediný rozdíl znamená umístění pohřební komory ve svislé ose pyramidy. Zádušní chrám (vzhledem ke stísněnému prostoru) se rozprostírá kolem severní, východní a jižní strany pyramidy.

V pořadí třetí od východu stála pyramida, která je nazývána „Západní“. Zbytky její superstruktury dnes dosahují výšky zhruba 3 metry. Původnímy rozměry se nelišila od pyramidy Nebuunet, plánem substruktury už ano. Hlavní rozdíl je v umístění serdabu, který není východně od pohřební komory, ale jižně.

Jižně od "Západní" leží pyramidový komplex královny Meretites (dcery Pepi I. a manželky Pepi II.) a severně pak najdeme pyramidu prince Hornecerichtea. Není bez zajímavosti, že mezi dosud objevenými pyramidami chybí pyramida královny Anchesenpepi I. manželky Pepi I. a matky jeho nástupce Merenrea I.). Francouzský tým, který v této lokalitě pracuje by tedy mohl objevit i její pyramidu, pokud nebyla pohřbena u pyramidy svého syna Merenrea.

Pyramidový komplex Merenrea I. se jmenoval "V krásné záři se zjevuje Merenre", dnes není pro návštěvníka Sakkáry rozhodně snadné nalézt. Pískem zaváté rozvaliny jsou na jihozápadním okrají nekropole poměrně dost hluboko v poušti. Zde návštěníky většinou upoutá pyramida Pepi II. než rozvaliny komplexu faraona Merenrea, to ale není důvod, proč informací o tomto panovníkovi není mnoho. 

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.