fbpx
Hrobky v Údolí královen

Nenajdeme v historii starověkého Egypta příliš žen, které byly svým manželem tak milovány a hrály aktivnější roli při správě Egypta. Nefertari takovou nepochybně byla – Ramesse II. si vzala dřív, než nastoupil na trůn a po celých 26 let byla jeho hlavní manželkou, důvěrnicí a spolupracovnicí.

Jen pro představu uvádím tituly Nefertari - Milovaná Mutou, Velká královská manželka, božská manželka, matka krále, dědičná šlechtična a „Ta, pro niž svítí slunce“.. K tomu přidejme tituly Paní Horního a Dolního Egypta nebo Paní Obou zemí, což jsou ženské verze titulatury, která byla určena pouze pro faranona.

Hrobku královny Nefertari QV 66 objevil v roce 1904 Ernesto Schiaparelli a byl to jeden z největších objevů v thébské archeologii. Hrobka byla v 50tých letech 20. století uzavřena a mezi lety 1988 – 1995 podstoupila konzervační proces, který vedl Gettyho institut. V roce 1995 byla znovu otevřena, ale jen pro omezený počet turistů denně, ale v roce 2003 byla znovu zavřena. Dnes se do hrobky dostanete pouze pokud jste ochotní obětovat nemalý bakšiš.

Problémem je – jak jinak – štuk. Hrobka královny Nefertari byla vytesána ve spodní části Údolí královen a protože se starověkým řemeslníkům nepodařilo vytvořit hladký povrch, museli pokrýt hrubé zdi silnou vrstvou štuku a na něj pak aplikovali malovanou výzdobu. Jeho váha a tendence oddělovat se od podloží vede k tomu, že štuk praská. Konzervační proces, který vedl Gettyho institut, sice praskání zpomalil, ale nedokázal zcela zastavit. Přítomnost potících se turistů v hrobce nepříznivě ovlivňuje stupeň vlhkosti v hrobce a urychluje tak praskání štuku.

Plán hrobky Nefertari QV 66

Plán hrobky královny Nefertari QV 66 je poměrně prostý, ale výzdoba hrobky je skutečně impozantní – už jen projít dveřmi od schodiště do předsíně je úžasný zážitek. Z jasně bílého pozadí vystupují pestré postavy a složité hieroglyfy. Barva je přitom tak jasná, že se těžko věří tomu, že je přes 3 000 let stará.

Předsíň je první místností hrobky. Klenbu dveří zdobí opravud pozoruhodná scéna – zažloutlý kotouč vychází mezi dvěma červenými horami na východní obloze a po stranách jsou dva sokoli s pokrývkami hlavi Esety a Nebthety. Na zárubních je na levé straně dodnes viditelná bohyně Horního Egypta Nebtheta a napravo dolnoegyptská kobří bohyně Vadžet.

Na pravé přední stěně je nad 17. kapitolou Knihy mrtvých (mimořádně krásně malovaný hieroglyfický text) znázorněna Nefertari ve složitě plizovaném, téměř průhledném plášti a na hlavě má supí čelenku. Sedí pod altánem ze spleteného rákosu na židli se složitým vzorem. Židle je na rákosové rohoži, Nefertari drží v ruce žezlo a hraje hru senet (podobná naší dámě). Aby získala přístup do podsvětí, musí porazit svého neviditelného protivníka. Na levé stěně předsíně pokračuje 17. kapitola Knihy mrtvých a dále je tu scéna, kde mumie Nefertari leží na márách se lví hlavou pod konstrukcí. Po stranách stojí dva sokoli, které pokrývky hlavy označují jako Esetu (napravo) a Nebthetu (nalevo).

Dokonalá výzdoba hrobky QV 66

V zadní stěně se nad sloupci textu a dveřmi nacházejí dvě postavy Šua a Rea v podobě mumie. Napravo od nich sedí na trůně Hor a Nefertari. Na pravé stěně předsíně (kde je široký průchod do vestibulu) stojí ve svatyni s oblou střechou Usir. Většina postav Usira je v této hrobce znázorněna s téměř ženským pozadím a boky. Rozhodně nejde o náhodu – Nefertari měla být po smrti ztotožněna s Usirem a tyto scény naznačují, že se tak již stalo.

Stejně dokonale je vyzdobený i vestibul. Na zárubních širokého průchodu stojí nalevo bohyně Selket se štírem na hlavě, napravo bohyně Neit se štítem a šípy. Obě bohyně mají oděv stejně vzorovaný – liší se pouze pokrývky na hlav. Na levé stěně vede Eset Nefertari před Cheprera, který je na zadní stěně vestibulu. Cherperův trůn je zdoben šupinovým vzorem se symbolem sjednocení Horního a Dolního Egypta na spodním zadním panelu. Na pravé stěně je znázorněn Reharachtej vedle Hathory a chystá se královnu přijmout.

Ve všech scénách je Nefertari znázorněna jako zvlášť přitažlivá postava. Má velké oči mandlovitého tvaru, které má obtaženy silnou linkou, plné rty, červené tváře a v uších bohatě zdobené náušnice. V mnoha scénách má na hlavě supí čelenku, která byla typická pro královské matky. Její krásnou postavu zvýrazňují pečlivě plyzované pláště, jejichž záhyby jsou naznačeny odstíny bílé a šedé.

Vedlejší místnost má rozměry 3 x 5 metrů a na pravé straně přední stěny stojí Nefertari před stolem a obětuje hieroglyf pro „látku“ Ptahovi. Ten stojí v malé červené svatyňce a za ním je znázorněn velký pilíř džed. Na levé stěně je 94. kapitola Knihy mrtvých. Na zadní stěně obětuje Nefertari velké množství potravin sedící postavě Usira a Horovým synům. Napravo je další kupa obětin – tenokrát pro Atuma.

Vnitřní rampa a schodiště obklopují brány, výklenky a stěny různé šířky. Stěny průchodu jsou zdobeny hady s korunami Horního a Dolního Egypta. Další průchod pak zdobí kartuše královny Nefertari se dvěma kobrami po stranách. V horní části levé stěny stojí Nefertari před plným obětním stolem a obětuje víno bohyním Eset a Nebthet. V horní části pravé stěny se tato scéna opakuje, tentokrát ale s bohyněmi Hathorou, Selket a Maat.

Pohřební komora hrobky QV 66

Pohřební komora je velká – rozkládá se na ploše 10,4 x 8,2 m. Podél všech čtyř stěn vede římsa, která byla pravděpodobně určena pro pohřební výbavu. Výzdoba se skládá ze dvou částí – pravá polovina místnosti je určena pro 146. kapitolu Knihy mrtvých, levá pro 144. kapitolu stejné knihy.

Na pravé straně přední stěny stojí Nefertari před 19ti sloupci textu a proti třem démonům, kteří střeží první bránu podsvětí. První démon drží olistěnou haluz a jmenuje se „Ten, jehož tvář je odvrácena“. Následuje ho „Ta s ohnivýma ušima" a "Křičící". Na levé stěně za drobným průchodem kapitola pokračuje a tři démoni střeží druhou bránu. Jsou to „Ten, kdo otevírá jejich čela", „Ctnostná tvář“ a „Spalovač“. Třetí z pěti bran, o kterých se píše ve 144. kapitole Knihy mrtvých střeží „Ten, jenž pojídá výkaly své zadní části“, „Ostražitý“ a „Ten, jenž kleje“.

Pravou stěnu zdobí texty ze 146. kapitoly Knihy mrtvých a démoni, kteří střeží brány na polích Iaru v Usirově říši. Na zadní stěně komory vzdává královna hold sedícím postavám Usira, Hathory a Anupa. Čtyři pilíře v pohřební komoře se vyznačují nejkrásnějšími dochovanými malbami v celé hrobce. Tři vedlejší místnosti ztratily téměř všechnu výzdobu a jsou pro veřejnost uzavřeny. Strop v celé hrobce je tmavomodrý a pokrytý velkým množstvím žlutých pěticípích hvězd.

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.