fbpx
Hrobky v Údolí králů

Snad nejkrásnější částí hrobky WV 23 faraona Aje je příchod po dlouhé přístupové cestě k hrobce. Údolí králů má dvě části – východní (kde se nachází 58 hrobek a kam míří také většina turistů) a západní (zde jsou objeveny zatím 4 hrobky). Západní část je velké wádí (pouštní kaňon) o délce 2km ohraničený příkrými svahy. Hrobka WV 23 se nachází na vzdáleném konci Západního údolí jen několik metrů od dvou dalších hrobek – WV 24 a WV 25, které jsou nezdobené. Blízký generátor produkuje elektřinu pro osvětlení WV 23 v noci, ale bohužel ruší krásné ticho, které v této části údolí panuje.

Hrobku WV 23 faraona Ajeho jako první zkoumal Giovanni Belzoni v roce 1816, ale teprve v 70. letech 20. století došlo k jejímu vyčištění a prozkoumání. Vykopávky nám prozradily, že hrobka WV 23 byla ve starověku zapečetěna nepálenými cihlami a sádrou a to ve vchodu před místností E (komora se šachtou), což je neklamný důkaz o tom, že hrobka byla použita. Otázka zněla PRO KOHO?

Egyptologové se domnívají, že hrobka mohla být původně určena pro Amenhotepa IV./Achnatona, Tutanchamona, Smenchkarea, případně pro dva z těchto tří panovníků, ale nakonec zde byl pohřben Aje (nástupce Tutanchamona). Na prudké schodiště hrobky navazují postupně dvě dlouhé a široké chodby, které jsou odděleny dalším schodištěm. Následuje komora se šachtou, odkud je vstup do pohřební komory.

Pohřební komora hrobky Ajeho

Pohřební komora měla mít původně pilíře, což je patrné při návštěvě této hrobky, ale není jasné, proč stavitelé od tohoto záměru nakonec upustili. Plán hrobky WV 23 je více ovlivněn královskými hrobkami při Tell el-Amarně než staršími královskými hrobkami z 18. dynastie.

Hrobka je podobná hrobkce KV 62, v níž byl pohřben Tutanchamon a dokonce panuje mezi některými egyptology názor, že hrobku KV 62 i WV 23 vyzdobil stejný umělec. Bohužel mnoho výzdoby v hrobce WV 23 je poškozeno – něco poškodili již Egypťané, když chtěli skoncovat s amarnským uměním, které bylo spojeno s nenáviděným Amenhotepem IV./Achnatonem a něco poškodili zloději a vandalové.

Nádherný žulový sarkofág byl objeven rozbitý na kusy a byl přemístěn do Egyptského muzea v Káhiře k restaurování a zpátky do hrobky se vrátil v 90. letech minulého století. Scény na něm pocházejí z Knihy mrtvých a zobrazují bohyně Neit, Selket, Eset a Nebthet a také okřídlený sluneční kotouč. Malé čtverhranné otvory v každé stěně pohřební komory sloužily pro uložení magických cihel, které měly chránit mumii.

Hrobka Aje WV 23

A vstup
B první chodba
C schodiště
D druhá chodba
E komora se šachtou
J pohřební komora
Ja vedlejší místnost

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.