fbpx
Hrobky v Údolí králů

Tutanchamonova hrobka KV 62 je druhá nejmenší ze všech hrobek v Údolí králů (menší je pouze hrobka faraona Ramesse I. KV 16), ale je zcela nepochybně nejslavnější. Důvod je jednoduchý – velký poklad faraona Tutanchamona, který v ní byl nalezen. Hrobka byla doslova „nacpaná“ tisíci nádherných předmětů, přičemž mnohé byly vyrobeny z masivního zlata.

Tutanchamon zemřel nečekaně velmi mladý – pokud tedy pro tak mladého panovníka byla stavba hrobky vůbec započata, nemohly být práce tak daleko, aby se hrobka dala použít pro pohřeb mladého faraona. Způsob navršení pohřební výbavy nasvědčuje tomu, že pohřeb faraona Tutanchamona proběhl ve spěchu, protože předměty byly na sobě naházeny a nebyly (jako v jiných hrobkách) pečlivě uspořádány.

Tutanchamonův poklad je nádherný a fascinující, ale pokud by někdo očekával, že stejně fascinující bude také hrobka, byl by zklamán. Skládá se ze čtyř malých místností o celkové velikosti pouze 110 m2 a působí trochu klaustrofobicky. Pouze krásný křemencový sarkofág dosud stojí v pohřební komoře (poklad z hrobky najdeme v Egyptském muzeu v Káhiře) a obsahuje vnější rakev. Výzdoba na zdech je pouze v pohřební komoře a také tato výzdoba je velmi jednoduchá – najdeme zde několik postav a něco málo textu.

Plán Tutanchamonovy hrobky KV 62

Hrobka faraona Tutanchamona KV 62 má neobvyklý plán, kterým se naprosto liší od všech ostatních hrobek. Vstupní schodiště vede do místnosti, kterou Carter nazval předsíní, a ústí zhruba uprostřed této předsíně, což je právě onen rozdíl oproti všem ostatním hrobkám, kdy schodiště ústí v levém okraji místnosti.

Vstupní chodba začíná u spodního ze 16ti schodů a je 8m dlouhá a 1,7m široká. Původně sloužila jako skladiště a to až do chvíle, kdy si strážci nekropole všimli, že hrobka je vykrádána. Potom její obsah přesunuli do hrobky KV 54 (úkryt mumifikačních potřeb), která byla objevena v roce 1907.

Předsíň je velká 7,9m x 3,6m a je 2,8m vysoká. Do tohoto relativně malého prostoru byly nacpány postele, židle, stoličky, válečné vozy, nádherně malované a vykládané truhličky, džbány alabastru, mumifikované kachny, pozlacené sochy ka, které stály na stráži podél pravé (severní) stěny.

Na levé straně zadní stěny předsíně vedou nízké dveře do místnosti, kterou Carter nazval přístavek. Tato místnost je velká 4,4m x 2,6m a podlaha zde je asi o 1m níž než v předsíni. Místnost má také nižší strop – jen 2,6m vysoko. Sem kněží nanosili potraviny a masti, košíky s ovocem a zeleninou, džbány s vínem a olejem, ale byly tu uloženy i některé kusy nábytku, kusy oděvů a šperky.

Pohřební komora hrobky Tutanchamona KV 62

Severní stěnou předsíně se vstupuje do pohřební komory hrobky faraona Tutanachamona – také zde je podlaha asi o metr níž než v předsíni. Pohřební komora je 6,4m dlouhá a 4m široká a ze všech místností je nejvyšší – strop je ve výšce 3,7m. Prakticky celý prostor vyplnily čtyři zlaté schrány, které byly jedna uvnitř druhé a obsahovaly křemencový sarkofág. Uvnitř sarkofágu byly dvě zlacené rakve, které skrývaly třetí rakev vyrobenou z masivního zlata. Teprve tato rakev obsahoval mumii Tutanchamona.

Na východ od pohřební komory Tutanchamona se nachází pokladnice o velikosti 4,8m x 3,8m a vysoká je 2,3m. Zde byla objevena pozlacenou schránku na kanopy, čluny, sošky vešebtů, mnoho soch bohů a bohyň, velkou sochu ležícího Anupova šakala a – dva mumifikované plody. Pravděpodobně se jednalo o předčasně nerozené děti tohoto faraona. Právě tato skutečnost vyvolala svého času úvahy o tom, že Tutanchamon byla ve skutečnosti žena, protože děti se pohřbívaly většinou do hrobky s matkou.

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.