fbpx
Velká pyramida v Gíze

Nabízí se také otázka, proč Ma'mún začal v prvé řadě s hloubením tunelu dovnitř pyramidy. Nejen, že přítomnost pravého vstupu do pyramidy byla v tehdejší době dobře známá, lidé rovněž věděli o sestupné chodbě a podpovrchové jeskyni u úpatí pyramidy.

Strabón o původním vstupu do Velké pyramidy říká: "Velká pyramida má na jedné straně směrem nahoru kámen, který je možné odebrat a jeho vytažením se objeví chodba svažující se k základům."

Vstupní dveře do Velké pyramidy

Zdá se, že Strabón popisuje kamenné dveře, které jsou pohyblivé a mohou být posunuty zároveň směrem nahoru a ven. Vypadá to na klapku zavěšenou na pantech v horní části kamene. Byl tento popis pouhou fantazií nebo historickým faktem? To přesně nevíme, ale Strabón byl očividně dobře obeznámen s vnitřním rozložením spodní části pyramidy, když spodní jeskyni nazval „základy“ místo aby použil název „komora“. Strabón má pravdu, protože duté místo pod pyramidou je spíše nahrubo otesaná jeskyně než hladká obdélníková komora.

Sir Flinders Petrie podpořil tuto zmínku podrobnou studií vstupů do Lomené pyramidy, která má jako jediná pyramida ještě nedotčené dveřní otvory okolo vstupu. Na každé straně vstupu našel protilehlé otvory s průměrem 9 cm a 14 cm hluboké. Tyto otvory byly právě uvnitř vstupu a pouhých 15 cm od vršku chodby. Petrie je, ne bezdůvodně, interpretoval jako pantové jamky pro otáčení kamenných dveří.

Za těmito jamkami byly v chodbě další dveřní jamky. Ty byly menší a umístěné svisle, pro lehké dveře – možná ze dřeva, které měly pravděpodobně sloužit jako ochrana před navátím písku. Schémata níže vytvořil Petrie na základě analýzy vstupu do Lomené pyramidy. Pantové kamenné dveře jsou zřetelně označené jako rozsáhlý vystínovaný kámen. Je třeba, aby měly tento tvar s dlouhým protažením v horní části směřujícím dozadu, jako protiváha kamene. Velikost protiváhy na vršku byla uvážlivě navržena architektem tak, aby síla vyžadovaná pro otevření kamene byla dosažitelná normálním člověkem, řekněme tedy 25 kg síly.

Vstupní dveře do Velké pyramidy - Flinders Petrie

Autor: Ralph Ellis, český překlad Alííí

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.