fbpx
Zádušní chrámy faraonů

I když je dnes dostavěn most, po kterém se dá přejít z východní do západní části Théb (Vasetu), v dobách starověkého Egypta nic takového pochopitelně nebylo. Proto stojí za to vyzkoušet si dostat se na druhý břeh pramicí. Pokud přistanete u západního břehu, najdete zde skutečné zázraky.

Prvním z nich je tzv. "Věčný chrám", který nechal postavit Sethi I. (jak víme, nebyl to jeho jediný stavební počin, protože nechal postavit další chrám v Abydu (Abedžu), sloupovou síň v Karnaku (Ipetisut) a nechal si postavit také jednu z nejkrásnějších hrobek v Údolí králů) v Kurně.

Chrám Sethi I. v Kurně byla velkolepá stavba, ze které zůstal dnes bohužel jen zastřešený chrám s portikem, který podpírá 10 sloupů a 9 z nich je dodnes na původním místě. Bohužel nedochovala se obě nádvoří ani oba pylony. Součástí tohoto komplexu chrámu Sethi I. bylo i posvátné jezero. Ve vnitřních prostorách portiku jsou na podezdívce bůh a bohyně Nilu.

Do zastřešeného chrámu vedou tři vchody - hlavní vchod vede do sloupové síně, za kterou byl svatostánek (dnes z větší části bohužel zničený). Tento svatostánek byl zasvěcen Amonovi a Sethi I., docházelo zde ke znovuzrození Sethi a prováděl rituální obřady.

Vchod na levé straně vede do síně se dvěma sloupy a do svatyní, které jsou zasvěceny Amonovi a Ramessovi I. (otci Sethi I.). V hlavní chrámové lodi najdeme podobiznu Ramesse I. (zakladatele 19.dynastie). Před ní provádí rituální obřad Ramesse II., zatímco Sethi I. natírá oživujícím balzámem sochu, která je jeho věrnou kopií.

Severní část chrámu je dnes (stejně jako svatostánek) z větší části zbořena, dochoval se jen oltář, kde se konaly obřady na počest Slunce.

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.