fbpx

I přesto, že byla Eset bohyní a velkou kouzelnicí, musela opustit bezpečí houštin a žebrat o jídlo. Když byla na jednom z jejích výletů, zjistil Sutech, kde se matka se synem ukrývají. Věděl, že Eset se nějakou dobu nevrátí, tak se přeměnil v hada a nikým nespatřen se dostal k dítěti. Sutech kousl mladého boha, vypustil jed do jeho těla a pak rychle utekl.

Eset našla po návratu do houštin Hora ležícího bez života na zádech. Sotva slyšela, jak mu bije srdce. Nevěděla, jaká nemoc napadla jejího syna, vyzkoušela své velké kouzelnictví, ale její moc jí opustila. Byla sama, její manžel byl mrtvý a nebyl tu žádný z bohů, kdo by jí pomohl. Zoufalá Eset vzala Hora do náruče a běžela do nedaleké vesnice. Vesničtí rybáři se nad ní slitovali a udělali všechno pro to, aby jejího syna vyléčili, ale marně. Jedna moudrá žena prohlédla dítě a řekla bohyni, že to byl Sutech přestrojený za hada nebo štíra, kdo dítě otrávil. Eset zjistila, že žena měla pravdu a rozzlobila se.

Zvyšovala svůj hlas, křičela na Člun Miliónů Let křikem tak velkým, že zastavil sluneční bárku na své cestě a otřásl zemí, protože Eset znala tajné jméno Rea. Když Re shlížel dolů na truchlící bohyni, seslal Thovta, aby zjistil, co se stalo. Thovt, když to uslyšel, chlácholil bohyni:

"Co se děje, ó Eset, ty, která jsi tak božská a zručná a znáš svá kouzla? Jistě se nestalo nic špatného Horovi? Zajištění jeho bezpečnosti je v Reově člunu. Právě jsem přišel z jeho bárky. Slunce je na svém včerejším místě, takže všechno ztmavlo a světlo bylo zahnáno, dokud se Horus neuzdraví – k radosti své matky Eset."

-- Clark, R.T.R. 1960, Myth and Symbol in Ancient Egypt, str. 191

Eset kojící HoraTak se stalo, že Thovt vytvořil velké kouzlo a jed byl z Horova těla odstraněn, což přivedlo dítě zpět k životu, k radosti své matky. Thovt pak nařídil lidem z močálů a všem ptákům a zvířatům, kteří zde žili, aby nad nimi bděli. Jejich život v deltě byl pořád těžký, ale zůstali zde, dokud Horus nebyl dost starý na to, aby se pomstil svému strýci za smrt svého otce.

Nebeský symbol Eset byla hvězda Sirius (když byla spojena s bohyní Sopdet), hvězda, která označovala začátek nejen egyptského nového roku a období záplav na Nilu, ale také příchod jara. Byl to znak obnoveného bohatství a prosperity celé země.

V průběhu své historie byla Eset bohyní, která nesla atributy i dalších božstev (včetně Nechbet, Vadžet (Uto), Maat, Bastet a Hathor), včetně těch z brzké egyptské historie. Jako taková se stala bohyní neomezených atributů, bohyní vody, země, kukuřice, hvězd, větru, mateřství a také bohyní podsvětí. Spolu se svou sestrou dvojčetem byly bohyněmi smutku a přítelkyněmi mrtvých a patronkami božstva narození dětí a mateřství. V její roli strážkyně mrtvých byla považována za tu, která chrání játra spolu s Imsetem - synem Hora s lidskou hlavou – uložená v kanopě na jižní straně základny.

Eset byla okřídlená bohyně, která představovala všechno, co bylo viditelné, narození, růst, vývoj a vitalitu. Díky tomu, že měla křídla, byla také bohyní větru (stejně jako její sestra). Hodně cestovala, sténala a křičela tak hlasitě, aby otřásla nebesy a použila svá křídla k tomu, aby vdechla svému manželovi život. Byl jí zasvěcen luňák, do kterého se mohla přeměnit kdykoliv chtěla. Nosila s sebou nebeskou vůni po celé zemi a nechávala za sebou přetrvávající scenérie koření a květin, které probudila. Přinášela čerstvý vzduch do podsvětí, když dávala jídlo mrtvým. Představovala obojí – životadárný jarní vítr Egypta i ranní vítr, který vítal každodenní příchod slunce.

Některé z jejích zvláštních titulů byly:

 • Velká Dáma
 • Bůh - Matka
 • Paní Re-a-nefer
 • Eset-Nebuut, paní Sekhet
 • Paní Besitet
 • Eset v Per Pakht
 • Královna Mesen
 • Eset z Ta-at-nehepet
 • Eset, obyvatelka Netru
 • Eset, paní Hebet
 • Eset v P-she-Hert
 • Eset, paní Khebt
 • Usert-Eset, Dárkyně života
 • Paní Abaton
 • Paní Iat-Rek (Philae)

 

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.