fbpx
Zajímavosti

Ani nilské záplavy, písečná bouře, žár slunce, dokonce ani vandalové nebo lupiči nezničili Memnonovy kolosy. Ty už 33 století dominují západnímu břehu Nilu. Sedící giganti z rudého křemence, ruce s dlaněmi na kolenou, nohy těsně u sebe, špička malíčku velká jako hlava dospělého člověka. Kdysi se za těmito giganty zvedal největší chrám, jaký kdy na svou památku nějaký faraon postavil.

Kolem roku 1385 př.n.l. dal Amenhotep III. zahájit stavbu "pevnosti", která měla sloužit jemu a jeho božskému otci Amonovi. V jednom z dochovaných obelisků je vytesáno, že "měla být z pískovce, celá obložená zlatem, se stříbrnými podlahami a bohatě vyzdobena sochami". Jenže sen Amenhotepa III. o věčném holdu a vlastní nesmrtelnosti jako kdyby se rozplynul - obě sochy stojí na vrcholku 700 metrů dlouhého a 150 metrů širokého pahorku západně od Théb (Vasetu).

Největší skládanka v Egyptě

Na severu jej od okolních polí odděluje zavodňovací příkop, na jižní straně silnice, která sem vede od Nilu, na východní straně je u nohou soch parkoviště pro zájezdové autobusy. Na této ploše západně od obou gigantických soch pracují archeologové, kteří v síti čtverců o straně 10 metrů odstraňují zeminu do hloubky až 4 metrů. Snaží se o sestavení nejtěžší skládanky, která je rozházená více než kterákoliv jiná v Egyptě. Desítky tisíc dílků se nacházejí nejen u Luxoru, ale v řadě muzeí po celém světě.

Tým třiceti vědců, kresličů a restaurátorů ze dvanácti zemí společně s 250 místními pomocníky usiluje o to, aby byla zrekonstruována co největší část chrámu Amenhotepa III. Bylo zde nalezeno velké množství soch bohyně Sachmet, bohyně se lví hlavou, mezi faraony známá jako mstitelka slunečního boha a ochránkyně králů. Bylo zde nalezeno přes 80 velkých úlomků nebo i celých soch této bohyně.

Jak se zrodil chrám Amenhotepa III.

Píše se rok 1388 př.n.l. a na egyptský trůn usedá Amenhotep III., pravnuk Thutmose III. Po svých předcích zdědil říší, která se rozkládala od severu Sýrie až ke čtvrtému kataraktu. Nilské záplavy zajišťují každoroční úrodu, obchodní lodě se plaví do přístavu na východě Středomoří, Amenhotep III. si spojeneckými svazky pojišťuje vztahy s orientálními velkoříšemi a městskými knížaty Sýrie a Palestiny.

Za "velkou královskou manželku" si Amenhotep III. zvolil Teje, která byla dcerou úředníka, ačkoliv v jeho harému bylo několik princezen. Ještě zajímavější je, že Teje získala takové postavení jako žádná jiná hlavní manželka předtím. Amenhotep III. jí zasvětli vlastní chrám, veřejně oznámil její nekrálovský původ na pamětních skarabech, které rozeslal daleko za hranice údolí Nilu, její rodiče jsou pohřbeni ve vlastním hrobu v Údolí králů.

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.