Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

Napsal Felgr Pavel on .

V poslední době se české egyptologii daří provádět výzkumy nejen na pyramidových polích na lokalitě Abúsír, ale zároveň zajišťovat a organizovat menší expedice do egyptské Západní pouště. Od roku 2003 tak pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, která se nachází přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V oblasti vzdálené vzdušnou čarou asi 200 km západně od údolí Nilu se na prostoru přibližně 250 km2 dodnes udrželo několik zdrojů vody.

Čeští vědci rozluštili malby v Jeskyni plavců

Napsal Felgr Pavel on .

Ve dnech 3. - 26. listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Gilf el-Kebír je pohoří u jihozápadního rohu hranic Egypta, poblíž hranice se Súdánem, Libyí a Čadem. Hlavní význam této výpravy spočíval v tom, že zkoumala oblast, kde vznikly kořeny staroegyptské civilizace v době, kdy byla Sahara ještě úrodnou oblastí s jezery, s bohatou faunou a flórou.

Vodní hora

Napsal Felgr Pavel on .

Třetí den se expedici podařilo dorazit do první vědecky významné oblasti, která dokumentuje pronikání starých Egypťanů do Západní pouště a jejich schopnosti organizovat výpravy do hloubi egyptské a lybijské pouště. Jedná se o tzv. Vodní horu.

Vodní hora je pískovcová skála obsahující červený pigment, pro který sem panovníci 4. dynastie vysílali výpravy. Skála je unikátní tím, že na stěně tvořící součást skalní římsy, kde probíhalo zpracování pigmentu, se dochovaly vyryté nápisy obsahující královská jména panovníků Cheopse (Chufeva) a Radžedefa. U prvního z nich šlo o senzaci, protože objev nápisu (stejně jako celé skály) německým pouštním badatelem Carlo Bergmannem dokládá, že Cheops (Chufu) vládl déle, než se doposud předpokládalo.

Zdobené jeskyně v Gilf el Kebíru

Napsal Felgr Pavel on .

Sedmý den expedice dosáhla dalšího postupného cíle - zdobených jeskyní, které se nacházejí v jihozápadní části Gilf el Kebíru. První dvě se nacházejí ve Wádí Súraqadím (Staré údolí obrazů), které bylo objeveno jedním z prvních průzkumníků Západní pouště, Laszlo Almassym. Jeskyně ale bohužel padly za oběť masovému turismu - návštěvníci polévali malby vodou, aby je mohli lépe vyfotografovat a tak je dnešní pohled na zbytky výzdoby skutečně tristní.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Dovolená v Egyptě