< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

Ramesse II. dokončil stavbu “Chrámu milionů let” a v Abydu (Abedžu) si nechal postavit v Abydu svůj vlastní chrám – asi 300m severně od chrámu svého otce. Ten byl ale vytvořen podle vzoru chrámu v Thébách z období Nové říše, nikoliv jako královská hrobka. I když chrám Ramesse II. v Abydu (Abedžu) dnes nemá střechu a horní části zdí, reliéfní scény na zdech jsou velice zajímavé – zejména tím, že se na nich překvapivě dobře dochovala polychromie.

Chrám Ramesse II. v Abydu a kalendář svátků

Na vnější straně jižní stěny chrámu Ramesse II. v Abydu (Abedžu) je kalendář svátků, na vnější straně severní stěny a západní stěny je znázorněna bitva u Kadeše. Uvnitř chrámu Ramesse II. je otevřený dvůr s usirovskými pilíři po obvodu, na zdech jsou pak obětní scény.

Západně od dvora jsou za malým portikem čtyři kaple – zprava do leva:

 • kaple zasvěcena Ramessovi II.
 • kaple zasvěcena Devateru
 • kaple zasvěcena královským předkům
 • kaple zasvěcena Sethi I.

Za těmito kaplemi je pak další kaple, která je zasvěcena bohu Inheretovi. Stéla v zadní části chrámu skrývá vstup do komnaty, kde je velké žulové sousoší Ramesse II., Sethi I., Amona a dalších dvou bohyní.

Chrám Ramesse II. v Abydu
 1. První pylon
 2. Dvůr
 3. První sál
 4. Druhý sál
 5. Třetí sál
 6. Místnost s královským seznamem
 7. Svatyně