fbpx

Amenemhet Ameni žil v druhé polovině vlády Senusreta I., významného faraona 12. dynastie. Byl synem Chnumhotepa a jeho manželka se jmenovala Hetepet. Kromě šestnáctého nomu spravoval ještě třetí hornoegyptský nom. Stejně jako ostatní nomarchové Střední říše nechal se také on pohřbít ve svém kraji a nikoliv v blízkosti královské pyramidy. Hrobka Amenemheta Ameniho se nachází na skalnatých úbočích u Bení Hasanu.

Pohřebiště v Bení Hasanu leží ve středním Egyptě přibližně 270km jižně od Káhiry na východním břehu Nílu. Celkem zde bylo nalezeno 39 hrobek. Počátky tohoto pohřebiště sahají až do období Staré říše, ale historicky i umělecky nejcennější hrobky pocházejí z Prvního přechodného období a počátku Střední říše. Nacházejí se na horní terase, kde kvalita kamene umožňovala nákladnou reliéfní výzdobu. Do spodních teras byly vytesány hrobky podřízených úředníků.

Průčelí hrobky Amenemheta Ameniho tvořily dva osmihranné sloupy na kulaté patce, které podpíraly čtvercový abakus. Vchod vedl do kaple o čtvercovém půdorysu – stěny měřily 11,5m a strop byl ve výšce 6,5m. Místnost byla rozdělena na tři přibližně stejně velké části, které od sebe oddělovaly dvě řady jemně kanelovaných šestnáctihranných sloupů. Strop byl vytesán do klenby a byl vyzdoben geometrickými motivy složenými z barevných čtverců. V zadní části kaple se uprostřed východní zdi nachází výklenek, kde byly původně uloženy sochy zesnulého, jeho manželky a matky. U jižní zdi ústi dvě šachty vedoucí do dvou různých pohřebních komor.

Texty připomínající život zesnulého

V kapli jsou poblíž vchodu vyryty životopisné texty, které se zmiňují jak o samotném Amenemhetovi, tak o některých významných událostech období 12. dynastie. Amenemhet Ameni vedl skupinu branců šestnáctého nomu se kterou se zúčastnil tří vítězných tažení do Núbie. Panovníci 12. dynastie nechali podél Nilu vystavět obrannou linii. Ta měla zajistit kontrolu nad pozemními i námořními cestami z dobytých oblastí a účinné podrobení tamního obyvatelstva. Na budování těchto pevností se podílel také Amenehmet. Týká se to zejména pevnosti v Buhénu, která ležela na úrovni druhého kataraktu a patřila k nejmohutnějším v zemi.

Výzdoba kaple Amenemheta Ameniho nás zavádí do Egypta v době vlády 12. dynastie a jsou zde zachycena různá povolání, domácí život, zemědělské práce, státní správa, vojenské akce, rodina zesnulého a obětiny. Na jižní straně je zapsán podrobný jídelníček (seznam obětin). Na západní stěně je zobrazen zesnulý uprostřed nepravých dveří, jak ve společnosti své ženy sedí za stolem plným obětin. Díky nepravým dveřím mohla jeho duše volně přecházet ze světa mrtvých do světa živých. Na severní stěně jsou na loveckých výjevech zachycena pouštní zvířata – černý šakal, gazely, panter. Cílem veškeré výzdoby bylo zajistit Amenemhetovi na onom světě životní úroveň odpovídající jeho postavení.

Hrobka Amenemheta Ameniho

Hrobka Amenemheta Ameniho, nomarchy za vlády Senusreta I.
Strop podpírají kanelované sloupy, zdi jsou zdobeny malbami.