fbpx
Architektura

Pyramidy jsou nejznámějším symbolem představ starých Egypťanů o posmrtném životě. Nejvýznamnějším obdobím v historii pyramid byla vláda 4. dynastie, jejíž tři panovníci nechali vystavět pověstné pyramidy v Gíze. Další velké pyramidy se stavěly až za 12. dynastie, tentokrát již nikoli z kamene, ale z cihel. Počínaje 18. dynastií pyramidy ztratily své výlučné postavení místa posledního odpočinku panovníka. Na počátku Nové říše došlo k změně stavební podoby královské hrobky a pyramida začala být používána jako symbol označující místo pohřbu hodnostářů.

Od vlády Thutmose I. si panovníci nechávali budovat hluboké skalní hrobky v Údolí králů na západním břehu Nilu a bohatí Egypťané si po jejich vzoru budovali hroby ve skalách, některé měly vnější kapli. Hroby byli završené pyramidionem (špičatým vrcholkem), na přední straně byla nika s vyobrazením zesnulého, kterak uctívá Slunce. Ke kamenným pyramidám svých předků se vrátil vládce núbijské říše Pianchi, černý faraon 25. dynastie, ale nikdy se jim nepodařilo napodobit velkolepost pyramid v Gíze.

Od nepálených cihel ke kameni

Na pohřebišti v Umm el-Kábu jsou mastaby postaveny z nepálených cihel a jejich nadzemní část měla podobu jednoduché mohyly, která stylizovala počáteční pahorek, na kterém podle představ Egypťanů vznikl život. Imhotep navrhl svému králi Džoserovi do té doby nevídaný projekt – znásobit tehdy tradiční mastaby a tak vznikla v Sakkáře první stupňovitá pyramida. Stěny byly obloženy jemným vápencem. Pro pyramidy jakožto příbytky na věčnost se později také nadchl Snofru, který nechal postavit hned tři pyramidy. Objevila se pyramida nového tvaru, neboť jedna z jeho pyramid v Dahšúru byla lomená. Byl to první pokus o dosažení ideálního tvaru pyramidy, který se podařilo realizovat až stavitelům pyramid v Gíze.

Gíza – synonymum dokonalosti

Za vlády faraonů 4. dynastie Cheopse (Chufeva), Rachefa a Menkaurea došlo k zásadnímu pokroku při stavbě pyramid. Jejich tři hrobky ve tvaru pravé pyramidy měly zcela hladké stěny, které se sbíhají v pyramidionu směřující k nebesům. Odtud totiž bylo nejblíže ke Slunci a faraon se tak mohl připojit ke svému nebeskému otci. Pyramidy symbolizovaly počáteční pahorek, ze kterého při stvoření světa Slunce vystoupilo na nebesa. Pohřební komplex tvořený faraonovou pyramidou, zádušním chrámem a hrobky dvořanů představoval význačné náboženské a správní centrum. Jeho stavební podoba byla ovlivňována chápáním světa až do období Střední říše.

Od období Střední říše se panovníci vrátili k menším pyramidám, které stavěli z cihel, které byly ovšem méně odolné než pyramidy z kamene. Jádro těchto pyramid tvořila úhlopříčná kostra z kamenných kvádrů, která celou stavbu zpevňovala. Vlastní pyramidu tvořily sušené cihly nebo úlomky vápence a stavební suť. Stěny byly z vnějšku obloženy vápencovými deskami. Byla upravena velikost zádušního chrámu a součástí pohřebních komplexů se staly i hrobky členů královské rodiny.

Hlavní tvary pyramid

 • Stupňovitá pyramida – ve tvaru schodiště, původně šlo o mastaby s odlišnými základnami stavěné na sebe. Džoserova pyramida o šesti stupních má výšku 60 metrů, rozměry základny jsou 109 x 121 metrů. Pyramida byla stavěna metodou skloněných vrstev zdiva, což zvyšovalo její stabilitu a odolnost. Úhel sklonu vrstev je 16°.

 • Lomená pyramida - se dvěma různými sklony stěn. Přibližně do poloviny výšky stavby svírají stěny pyramidy se základnou úhel 58°, poté se sklon výrazně snižuje a dosahuje pouze 43°22´. Tato změna sklonu je důsledkem snahy architektů zmenšit masu zdiva, neboť ve vnitřních prostorách se objevily trhliny.

 • Pravá pyramida - se čtyřmi rovnými stěnami, obložené velmi jemným vápencem, aby povrch působil hladce. Dokonalým příkladem tohoto typu jsou pyramidy v Gíze. Velká pyramida (Cheopsova pyramida) byla vysoká 146 metrů (dnes 138 metrů), délka strany je 230 metrů, sklon 51°50´. Rachefova pyramida má sklon 53°7´, výšku 143,5 metrů a délku strany 215 metrů. Menkaureova pyramida byla vysoká 66 metrů, délka strany byla 105 metrů a sklon 51°20´.

 • Hrobka ve tvaru sarkofágu – i když se za jejím jménem v soudobých textech objevuje označení "pyramida", nelze ji za pyramidu podle názorů vědců považovat.

Seznam pyramid egyptských panovníků si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.