Pokud stojíme před Hlavním chrámovým okrskem, můžeme do něho vstoupit buď Prvním nebo Desátým pylonem, nebo několika dalšími vstupy. Brána Ptolemaia III. v Karnaku sloužila jako jeden z vedlejších vstupů. Nachází se vedle Desátého pylonu a severně za ní je chrám boha Chonsua.

Brána Ptolemaia III. je 21 m vysoká a je to jedna z nejlépe zdobených ukázek ptolemaiovské architektury v Thébách (Vasetu). Z textu na bráně se dozvídáme, že v ptolemaiovské době byl před branou soudní dvůr.

Brána Ptolemaia III. v Karnaku vede do Aleje sfing, které nechal zhotovit Amenhotep III., ale umístil je sem Nechtnebef (30. dynastie). Tato alej vede téměř 3 km jižně do chrámu v Luxoru (Ipetresejet).

Ptolemaios III. Euergetés se zasloužil o největší rozmach Egypta za celou dobu vlády dynastie Ptolemaiovců. Jeho otec Ptolemaios II. vedl dvě války se Sýrií a za vlády Ptolemaia III. vypukla třetí syrská válka. Její příčinou byla – jak jinak – žena, Bereníka – vlastní sestra Ptolemaia II.

Ptolemaios III. podporoval obchod, řemesla a těžbu v dolech. Dal také postavit řadu chrámů a veřejných budov a zakládal také osady u Rudého moře.

Po smrti Ptolemaia III. už žádný faraon této dynastie neměl takovou moc a Egypt začal pomalu upadat. Je otázkou, zda to bylo vinou incestních sňatků nebo vzrůstající mocí starověkého Říma.

Brána Ptolemaia III. v Karnaku