< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

Devátý pylon nechal postavit Haremheb (18. dynastie) a na jeho stavbu (přesněji na výplň pylonu) použil 60 000 stavebních bloků. Jednalo se o bloky z rozebraného chrámu Amenhotepa IV./Achnatona. Tato výplň byla archeology vyjmuta a v současnosti probíhá rekonstrukce tohoto pylonu.

Mezi Devátým a Desátým pylonem se nachází Čtvrté nádvoří, na jehož levé straně je postavena kaple pro svátek Sed faraona Amenhotepa II.