< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

Druhá alej sfing v Karnaku byla postavena v období Nové říše. Původně spojoval chrámy v Karnaku (Ipetisut) a Luxoru (Ipetresejet) kanál. Po tomto kanálu posvátné bárky proplouvaly z chrámu do chrámu. Jenže – na konci Nové říše se svátky posunuly podle lunárního kalendáře dál do období, kdy hladina Nilu klesala. V kanálu tak bylo málo vody pro plavbu a proto byl nakonec zasypán.

Kanál pak nahradila dlážděná cesta, která byla lemována tisíci sfing s beraními hlavami. Podél cesty stálo v pravidelných intervalech 6 procesních kaplí podobných těm v Muzeu pod širým nebem v Karnaku (Ipetisut).

Druhá alej sfing v Karnaku získala svojí konečnou podobu až za vlády 30. dynastie – konkrétně za vlády faraona Nachtnebefa. Vykopáno bylo zatím jen několik krátkých úseků – z nich nejlépe dochovaný je úsek od luxorské brány směrem na sever, kde je po každé straně cesty odkryto 35 sfing.

Druhá alej sfing v Karnaku