fbpx

Prostor mezi Hypostylovým sálem a Sedmým pylonem je známý jako Dvůr se skrýší Cour de la Cachette. Sem kněží odkládali chrámovou výzdobu, která již nebyla potřeba. Takový úklid byl prováděn proto, aby se staré sochy uložily a bylo možné na jejich místo umístit nové sochy a svatostánky.

Francouzský archeolog Georges Legrain čistil v letech 1902 – 1909 velkou jámu v tomto dvoře, která pocházela z období Ptolemaiovců. Prokopal se 14 metrů hluboko do starověkého výkopu, kde ho zastavila spodní voda. V jámě ale objevil 780 kamenných soch v nadživotní velikosti, 17 000 bronzových sošek a stovky stavebních součástí, které tam uložily kněží kolem roku 300 př.n.l. Předměty jsou nyní uloženy v Egyptském muzeu v Káhiře.